Samozřejmě nebo samozdřejmě

V naší dvojici slov je jedno slovo pravopisně v pořádku a jedno napsané chybně. První slovo ze dvojice je samozřejmě správné a druhé nesprávné. Proč je to tak, jak mohlo dojít k vytvoření chybného tvaru slova?
Slovo samozřejmě vzniklo na základě slovotvorného procesu, který se nazývá skládání. První část slova zní samo-, to je příbuzné se sám, samý, sama.

Byste nebo by jste

V této dvojici slov je správné a spisovné byste. Máme před sebou tvar slovesa být: 2. osobu množného čísla, podmiňovací způsob (kondicionál). Celé časování vypadá takto:

jednotné číslo
množné číslo

1. osoba
já bych
my bychom

2. osoba
ty bys
vy byste

3. osoba
on by
oni by

K těmto tvarům se ještě přidávají a-, kdy- a příčestí minulé plnovýznamového slovesa a výsledkem je sloveso ve tvaru:
podmiňovacího způsobu přítomného:

Zapomněla nebo zapoměla

Slova se skupinou hlásek -mně- a -mě- se učí žáci už na prvním stupni základní školy. Zdůvodnění pravopisu je jednoduché a jasné: utvořím si příbuzné slovo (nejčastěji přídavné jméno), a když v něm uslyším -n-, napíšu ho i do příslovce
temný → temně, jemný → jemně, zřejmý→ zřejmě, sebevědomý → sebevědomě, sám → osamělý, tam → tamější,