Český jazyk

Palindrom

Od

Slovo palindrom vychází z řeckého výrazu palindromos, který znamená běžící pozpátku. Co je palindrom? Palindromem může…

Slova mnohoznačná

Od

Významem slov se zabývá věda s názvem sémantika. Z hlediska svého významu se slova dělí na: jednovýznamová…

Psaní adres

Od

Jak napsat správně adresu? To je jen zdánlivě banální otázka. Stačí si otevřít stránky České…

Psaní zkratek

Od

Náš text se bude zabývat slovními zkratkami. Jak sám název vypovídá, účelem zkratky je něco…

Psaní ů, ú

Od

Vyslovená hláska [ú] je v češtině zapisovaná dvěma písmeny (grafémy): ů a ú. Tato dvě písmena…

Slabiky

Od

Základní dorozumívací prostředek lidí – řeč – je složitý strukturovaný systém. Nejjednoduššími jednotkami řeči, jejími…

Předpony s, z

Od

V dnešním článku se budeme zabývat poměrně komplikovanými pravopisnými pravidly – psaním předpon s(e)-, z(e)-. Předpony…