Český jazyk

Metafora

Od

V dnešním článku se budeme zabývat metaforou. Slovo metafora je termín z oblasti jazyka, je řeckého…

Přímá řeč

Od

V našem článku se budeme věnovat tématu přímá řeč. Objasníme, k čemu slouží, jaké druhy přímé a nepřímé…

Psaní mě/mně

Od

Při psaní slov se skupinou písmen -mě- a -mně- jsme někdy na rozpacích, kterou variantu…

Vzory podstatných jmen

Od

V článku Skloňování podstatných jmen jsme uvedli tabulky se vzory, podle kterých se v češtině skloňují podstatná…

Jak napsat žádost

Od

Umět napsat správně žádost patří dnes k základním dovednostem podobně jako odříkat násobilku nebo vyjmenovaná slova.…

Samohlásky

Od

Slovo hláska je příbuzné se slovem hlas a ten používáme, když mluvíme. Hláska je tedy…

Příslovce

Od

Příslovce (adverbia) jsou plnovýznamovým neohebným slovním druhem, označujeme je číslem 6. Co jsou příslovce? Příslovce…