Finance

Balík do vězení

Od

Pravidla přijímání balíků lidí ve výkonu vazby, osob ve výkonu trestu odnětí svobody a lidí…

Zapisovatelka u soudu

Od

Soudní zapisovatelka ve své práci zajišťuje zápis a přepis dokumentů či mluveného slova, zajišťuje psaní…

Napadení závěti

Od

Třebaže tak zvaný Nový občanský zákoník vešel v platnost v lednu 2014, ještě stále je…

Svědečné

Od

Dostavit se k soudu a podat svědectví je českým právním řádem stanoveno jako povinnost. Jenže…

Europlasma Retz

Od

Darovat krevní plazmu je čin dohulibý, ale také poměrně lukrativní. A lukrativnější v Rakousku než…

Mediánová mzda

Od

Při každém zveřejnění průměrné mzdy v České republice, a to je každé čtvrtetí, začnou vést…

Renta u policie

Od

Finanční odměna, která náleží policistovi po určité době služby a která je obecně označována jako…

Co je palivo CNG

Od

Zásoby ropy se tenčí, navíc provoz spalovacích motorů na ropné produkty poškozuje životní prostředí, takže…