Finance

Europlasma Retz

Od

Darovat krevní plazmu je čin dohulibý, ale také poměrně lukrativní. A lukrativnější v Rakousku než…

Mediánová mzda

Od

Při každém zveřejnění průměrné mzdy v České republice, a to je každé čtvrtetí, začnou vést…

Renta u policie

Od

Finanční odměna, která náleží policistovi po určité době služby a která je obecně označována jako…

Co je palivo CNG

Od

Zásoby ropy se tenčí, navíc provoz spalovacích motorů na ropné produkty poškozuje životní prostředí, takže…

Propadlá STK

Od

Aby mohlo auto do provozu, musí mít platné osvědčení o technickém stavu. Známka ze stanice…