Historie

Vršovci

Od

Historie českého národa se sice odvíjí od rodu Přemyslovců, ale jejich moc nebyla vždy jednoznačná…

Aztékové

Od

Aztékové byli původními obyvateli území, na kterém se v současné době rozkládá Mexiko. Jednalo se o…

Zrušení roboty v Čechách

Od

Třebaže nevolnictví bylo v Čechách zrušeno patentem císaře Josefa II. v roce 1791, robotní povinnosti, roboty, nezbavil.…

Vestfálský mír

Od

Jako Vestfálský mír vstoupily do dějin smlouvy, kterými byla roku 1648 ukončena třicetileté válka. Vestfálský…

Několik vět

Od

Několik vět byl název petice, kterou se v roce 1989 obraceli občané k Československé vládě. Petice byla…

Vlasovci

Od

Vlasovci je obecné pojemenování Ruské osvobozenecké armády, které velel sovětský velitel generál Andrej Andrejevič Vlasov.…

Partyzáni

Od

Partyzáni jsou neoficiální bojové skupiny, které ve válečných konfliktech podporují jednu z válečných stran. Partyzáni, partyzánské…

Druhohory

Od

Nikdy neměly děti a mládež takový zájem o druhohory, jako když v kinech běžel trhák…