Jak je to správně

Vtom nebo v tom

Od

Výraz psaný zvlášť v tom i jedno slovo vtom jsou správná, každé má svůj vlastní význam…

Sebou nebo s sebou

Od

Osobní zájmeno v 7. pádu sebou může stát ve větě samostatně (v prostém pádu, tj. bez…

Přes nebo přez

Od

Jedinou pravopisně správnou podobou, ve které se předložka přes v psané spisovné češtině vyskytuje, je…

Brzké nebo brzské

Od

Jediná správná možnost psaní tohoto slova je brzký. Přídavné jméno brzký je příbuzné příslovce brzo…

Narovinu nebo na rovinu

Od

Podle Slovníku spisovné češtiny (SSČ) a Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) je správná dvouslovná varianta…