Ostatní

Zletilost

Od

Zletilost, někdy také plnoletost, je způsobilost k právním úkonům po dovršení určitého věku. Podle českého…

Milan Pitkin

Od

Český komik vystupující pod jménem Milan Pitkin má občanské jméno Milan Křivský. Veřejnost jej poznala…

Lady Diana – životopis

Od

Britská princezna Diana, za svobodna Diana Spencerová, jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších žen světa, se narodila 1. července 1961 v…

Vaječná melanž

Od

Vaječná melanž je termín, který znají a používají výrobci vajec, pekaři, cukráři a provozovatelé velkých…

Konvence

Od

Výraz konvence, z latinského slova conventio, má několik významů. Všechny jsou správné, třebaže některé si…

Hegemonie

Od

Některá slova sice běžně nepoužíváme, ale procházejí kolem nás tak často, že nám od poslechu…

Svátost smíření

Od

Svátost smíření je úkon vyznání se člověka, který přijal víru (křestanskou, církve katolické, pravoslavné a anglikánské), ze spáchání…

Co je floskule

Od

Floskule. Dříve nešvar provinčních novinářů, samolibých tlachalů a slohových prací snaživých žaček. Nyní plevel slovníku…