Ostatní

Čeledín, děvečka

Od

Čeledín a děvečka byli pracovníci na statku, čeládka. Vykonávali mužské nebo ženské práce. Obvykle nebyli…

Ploužáky

Od

Ploužák je lidové označení pomalé taneční písně, při níž je nejdůležitější těsné párové držení, a…

Couvert

Od

Slovník cizích slov říká, že couvert (kuvér) je „v restauracích vyšších cenových skupinách restaurační poplatek za…

Bonmot

Od

Bonmot je krátká průpovídka, která je pronášena jako „ozdoba“ slovního projevu. Bonmot někdy nahrazuje konkrétní…

Kolik stojí záchytka

Od

Současná legislativa definuje záchytné protialkoholní stanice jako zdravotní službu. Tato služba samozřejmě není hrazena zdravotními…

Alex Mynářová: Životopis

Od

Alexandra Mynářová, rozená Nosková, je typickou představitelkou množiny žen, které vstoupí do povědomí veřejnosti prostřednictvím…