Příznaky

Suché lokty

Od

Olupující se vrstvičky kůže mohou potrápit na různých částech těla. Oblast loktů je k tomuto náchylná…

Exkoriace

Od

Vrátili jsme se s potomkem od dětského lékaře a doma bedlivě studujeme lékařskou zprávu, protože z ní…

Kussmaulovo dýchání

Od

Kussmaulovým dýcháním je nazýván stav, kdy pacient tak zvaně „zoufale lapá po dechu“, které nastává…

Zimnice

Od

Zimnicí je označován nikoliv pocit zimy po těle v chladném prostředí, ale stav, kdy se tělo…

Opistotonus

Od

Opistotonus je odborný výraz pro křečovité propnutí zad do oblouku, kdy člověk leží naznak a…

Anhedonie

Od

Anhedonie je chorobný stav psychiky, při kterém není člověk schopen prožívat příjemné pocity a ztratí…

Angiomyolipom

Od

Angiomyolipom je obvykle nezhoubný a podle odborníků nikterak vzácný nádor ledviny, který se vyskytuje ve…