Seznam onemocnění

Léčba radiojodem

Od

I když název článku, a tedy i léčebné metody, může znít děsivě a cokoliv radioaktivního…

Demence u seniorů

Od

Podle některých pramenů víc než 100 000 obyvatel Česka nad 65 let trpí stařeckou demencí, po…

Co je polytopní VAS?

Od

Pod zkratkou v názvu dnešního článku se skrývá polytopní vertebrogenní algický syndrom. Nejedná se o věc…

Zaskočení jídla

Od

Zejména u malých dětí se může velmi snadno stát, že jim zaskočí nějaký kousek jídla…

Délka pobytu v LDN

Od

Tato oddělení – léčebny dlouhodobě nemocných (někde také oddělení následné péče) se obvykle mezi lidmi…

Bdělé kóma

Od

Tento specifický druh kómatu bývá také někdy označován jako vigilní kóma. Pacient je při něm…