Seznam onemocnění

Hyperkinetický syndrom

Od

Tato psychická porucha postihující děti je v dnešní době nejčastěji chápána jako součást označení ADHD. Zkratka…

Život s jednou plící

Od

Vyslechnutí si od lékaře verdikt, že není jiné řešení, než odebrání kompletní jedné plíce, může…

Prokousnutý jazyk

Od

Již jen samotná představa tohoto úrazu není nikterak příjemná. U dětí se jedná o celkem…

Léčba radiojodem

Od

I když název článku, a tedy i léčebné metody, může znít děsivě a cokoliv radioaktivního…

Demence u seniorů

Od

Podle některých pramenů víc než 100 000 obyvatel Česka nad 65 let trpí stařeckou demencí, po…

Co je polytopní VAS?

Od

Pod zkratkou v názvu dnešního článku se skrývá polytopní vertebrogenní algický syndrom. Nejedná se o věc…