Vyšetření

Poukaz na vyšetření FT

Od

Pokud potřebujete svůj zdravotní stav řešit s fyzioterapeutem, praktický (či jiný) lékař vás k němu odešle s papírkem…

Neutrofilní segmenty

Od

Stanovení počtu těchto částeček v krvi nám může přinést podstatnou informaci o stavu těla. Jelikož se…

Sono prsu

Od

Sonograf neboli ultrazvuk se užívá při snaze o včasné odhalení rakoviny prsou. Někdy bývá mylně…

Thyreoglobulin

Od

Vyšetření množství thyreoglobulinu v lidské krvi je důležitým ukazatelem zejména během léčby karcinomu štítné žlázy. Zjištěné…

Onkomarker Ca 125

Od

Při léčbě některých druhů rakoviny může o její úspěšnosti vypovídat právě zjištění hodnot sloučeniny Ca…

Výtěr z krku

Od

I taková celkem běžná potíž jako bolest v krku může mít více možných původců. Může…

Ferritin

Od

Když český sportovec přiveze zlato z olympiády, cítíme v srdci hrdost a sdělovací prostředky se…

Kultivace moči

Od

Při jakémkoliv podezření na možné onemocnění ledvin, močovou infekci, metabolické onemocnění, ale též při preventivních…

Coombsův test

Od

Coombsův test je zkouška prováděná ze vzorku krve odebrané vyšetřovanému. Provádí se v biochemické laboratoři, takže…