Význam slov

Co je observace

Od

“Necháme si vás tady pár dní na pozorování.” Kdo někdy od lékaře neslyšel tuto větu?…

Dimise

Od

Dimise znamená propuštění. V tomto významu se používá především ve zdravotnictví. Význam slova demise coby…

Kontraproduktivní

Od

Kontraproduktivní jednání je také opisně nazýváno „medvědí službou“ nebo „tlačením na pilu.“ Kontraproduktivní je takové…

Signifikantní

Od

Výraz signifikantní není z běžného slovníku. Je to slovo spíš knižní nebo i odborné. Ačkoliv…

Obligatorní

Od

S výrazem obligatorní se setkáváme nejvíc na konci kalendářního roku, kdy jsou tvořeny, předkládány, konzultovány…

Dekadence: Význam slova

Od

Slovo dekadence sice znamená úpadek ve smyslu rozpadu, přesto však vlivem historických okolností nemá tak…

Shovívavost: Význam slova

Od

Asi nejpřesnějším vysvětlením významu shovívavost je, že shovívavost značí pravý opak přísnosti. Dalšími synonymy shovívavosti…

À propos

Od

À propos je francouzská “průpovídka”, slovní spojení, které proniklo do češtiny obecné, hovorové, někdy i…

Bigotní

Od

Řekne-li se „bigotní“, v mysli naskočí druhá půlka ustáleného sousloví “katolík”. Čteme-li v historických dílech,…

Co je adorace

Od

Adorace znamená klanění se. Svým původním významem patří termín adorace do slovníku katolické církve východního i západního ritu.…