Význam slov

Dekadence: Význam slova

Od

Slovo dekadence sice znamená úpadek ve smyslu rozpadu, přesto však vlivem historických okolností nemá tak…

Shovívavost: Význam slova

Od

Asi nejpřesnějším vysvětlením významu shovívavost je, že shovívavost značí pravý opak přísnosti. Dalšími synonymy shovívavosti…

À propos

Od

À propos je francouzská “průpovídka”, slovní spojení, které proniklo do češtiny obecné, hovorové, někdy i…

Bigotní

Od

Řekne-li se „bigotní“, v mysli naskočí druhá půlka ustáleného sousloví “katolík”. Čteme-li v historických dílech,…

Co je adorace

Od

Adorace znamená klanění se. Svým původním významem patří termín adorace do slovníku katolické církve východního i západního ritu.…

Význam slova forenzní

Od

Termín forenzní znamená soudní a bývá spojován s nějakým vědním oborem, který má vysvětlit, ozřejmit, zhodnotit…

Relevantní: Význam slova

Od

Téměř ve všech slovnících se výraz relevantní vysvětlován jako mající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý,…