À propos

À propos je francouzská “průpovídka”, slovní spojení, které proniklo do češtiny obecné, hovorové, někdy i spisovné. À propos znamená totéž co “mimochodem”, “při té příležitosti”, “abych nezapomněl”.

À propos – jak psát, jak vyslovovat, co znamená

À propos je slovní spojení, které nejen pochází, ale přímo je francouzské. Proto se slovo správně píše – lidově řečeno – s “obrácenou čárkou” na a. Toleruje se ovšem i podoba “á propos” nebo “a propos”.

Co se ale netoleruje, je vyslovování –s na konci. Čteme a vyslovujeme jako [á propó].

À propos píšeme na zařítku věty s velkým a uprostřed s věty s malým počáteřním písmenem.

Průpovídkou  “à propos” ukončujeme hovor, používáme ji před poslední tezí, která se nemusí vztahovat k předchozím výpovědím. À propos znamená: mimochodem, při té příležitosti, abych nezapomněl.

 • À propos, za á propos”, stejně jako za „mimochodem“, píšeme čárku.

Příklady použití slovního spojení “à propos”

 • À propos, když už pan A. K. mluví o pološílených kuřatech, udělal kolem toho něco?
 • À propos, neměli bychom v duchu dobrých křesťanských tradic odpouštět skupinám obyvatel, kteří mají vinu na svém zubožení, a také je přiměřeně zahrnovat do naší osobní solidarity a veřejné pomoci? 
 • À propos šerm… »Jen v kordu máme ještě jistou naději, ale jak Tesařová mezi ženami, tak Depta s Ječmínkem by museli podat skutečně mimořádné výkony, aby se v závodech Světového poháru konaných v Havaně, Montrealu, Rio de Janeiru či Sydney na OH do Atlanty kvalifikovali. 
 • À propos: vzdávám hold slovenským jazykovědcům za synonymický slovník, ale nemohu vynechat trpký fakt, že v době bouřlivých diskusí kolem jazykového zákona nezazněl jejich hlas.
 • À propos vzdálenost: Všimli jste si, že každá kultura má svou vzdálenost mezi lidmi pro komunikaci? 
 • À propos, když jsem v roce 1994 zastupoval skupinu poslanců, kteří podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení některých ustanovení zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, rozhodl Ústavní soud tak, že stížnosti nevyhověl 
 • À propos, místní orchestr vedený učitelem v oboru masérství Kazimírem Towarnickim a vybavený mj. i díky příspěvku Výboru Dobré vůle Olgy Havlové si své dobré jméno získává nejen při místních akcích, ale také už tradičně na brněnském mezinárodním festivalu souborů zrakově postižené mládeže.
 • À propos, Neckářovi přinesly začátky za oceánem občas i některé úsměvné příběhy, pramenící z mizivé znalosti jazyka. „Jednou jsem přišel do nějakého bistra a chtěl jsem si poručit colu s ledem a při objednávce ze mě vylezlo: Jsem velká cola s ledem.
 • À propos – Česká republika: I ta figuruje mezi ukázkovými příklady v průvodním manuálu, což lze zřejmě chápat jako výsledek práce českého týmu Microsoftu.
 • À propos, co si myslíte o úrovni českých novin a novinářů?
 • Á propos, trofej kozy bezoárové je oceňovaná výš než trofej muflonní.
 • À propos, pane vrchní, ta rada byla to nejlepší, co jste nám ve vaší restauraci mohl poskytnout. Budeme se jí řídit….
 • À propos: Máte nějaký oblíbený koutek, kam se můžete vždycky uchýlit?
 • À propos, nejtěžší okoun říční v historii ČR byl zdolán v roce 1990 na ÚN Těrlicko – vážil 2,7 kg a měřil 55 cm.
 • À propos, dovolte mi závěrem ještě jedno drobné zamyšlení. Slovo „veletrh“ už by se asi také nemělo ve spojení s Domexem používat. 
 • À propos, hodně nám pomohl zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992. Předtím se totiž mohlo do rázu přírody jakkoli zasahovat, pokud to bylo v „národohospodářském zájmu…
 • À propos, návštěvou v redakci unikli
  gymnazisté hodině matiky.
 •  À propos, kdo je dobrý lékař? Z pohledu kolegů ten, kdo díky vzdělání a inteligenci stanoví diagnózu po několika cílených vyšetřeních. Z pohledu pacienta ten, kdo se ho nesnaží vyšetřovat, kdo s ním v klidu promluví, pokusí se vysvětlit podstatu chorob a předepíše mu účinné léky. Takový lékař však příliš bodů nevydělá

Zanechte odpověď