Autor jezzina

Zavařování hrušek
Od

Zavařování hrušek má jednu nevýhodu, která by ještě před několika desítkami let nikoho nenapadla: hrušní z české krajiny a zahrádek rapidně ubylo. Nyní je nacházíme obvykle…

Zavařování jablek
Od

Dostatek jablek je pro domácnost pravé požehnání. Kdo nemá sklep, a nebo má k dispozici jablka letní či podzimní, která nelze uskladnit, ten zavařuje. Jablka lze…

Europlasma Retz
Od

Darovat krevní plazmu je čin dohulibý, ale také poměrně lukrativní. A lukrativnější v Rakousku než v Česku. Proto mnozí lidé z lokalit blízko hranic s Rakouskem…

Dekadence: Význam slova
Od

Slovo dekadence sice znamená úpadek ve smyslu rozpadu, přesto však vlivem historických okolností nemá tak negativní význam, jak by se mohlo na první pohled jevit. Výrazu…

Shovívavost: Význam slova
Od

Asi nejpřesnějším vysvětlením významu shovívavost je, že shovívavost značí pravý opak přísnosti. Dalšími synonymy shovívavosti by mohla být mírnost, smířlivost, laskavost v posuzování, benevolence. Shovívavost ale…

À propos
Od

À propos je francouzská “průpovídka”, slovní spojení, které proniklo do češtiny obecné, hovorové, někdy i spisovné. À propos znamená totéž co “mimochodem”, “při té příležitosti”, “abych…

Kam na svatební cestu
Od

Svatební cesta by měla být taková, aby na ní manželé nikdy nezapomněli. Jsou tím samozřejmě míněny dobré vzpomínky. Protože stačí málo a svatební cesta by se…

Mediánová mzda
Od

Při každém zveřejnění průměrné mzdy v České republice, a to je každé čtvrtetí, začnou vést rozhořčené debaty o tom, že průměrného platu nemohou nikdy dosáhnout. Není…

Bigotní
Od

Řekne-li se „bigotní“, v mysli naskočí druhá půlka ustáleného sousloví “katolík”. Čteme-li v historických dílech, že byl nějaký panovník nebo vojevůdce bigotním katolíkem, nemáme mu to…

Demence u seniorů
Od

Podle některých pramenů víc než 100 000 obyvatel Česka nad 65 let trpí stařeckou demencí, po osmdesátce je to téměř každý pátý člověk. Počet takto postižených údajně…