Co zařídit ještě před porodem

I když je posledních osm týdnů těhotenství pro ženu z fyzického i psychického hlediska nejnáročnějších, zcela odpočinout si bohužel nemůže. Ještě před porodem je totiž nutné zařídit několik důležitých věcí, které na samotné narození dítěte bezprostředně navazují.

Zatímco některé kroky (například výběr jména dítěte) od budoucí maminky téměř žádné usilí nevyžadují, jiné se bez špetky fyzické aktivity bohužel neobejdou. I když většinu nutných kroků může „vyběhat“ i nastávající tatínek. Situace je o něco jednodušší, pokud jde o zákonného manžela. Otec dítěte z nesezdaného páru má situaci o něco složitější.

Nutné formality před porodem

Pokud byla žena v posledních dvou letech před porodem zaměstnána (účastna nemocenského pojištění) po alespoň 270 kalendářních dnů, má nárok na přiznání dávky Peněžitá pomoc v mateřství (zkráceně PPM). Příslušný formulář je nutné vyzvednout u zaměstnavatele nebo na České správě sociálního zabezpečení (pokud byla matka OSVČ).Gynekolog tiskopis potvrdí a žena ho poté odevzdá svému zaměstnavateli nebo na ČSSZ. Termín nástupu na Mateřskou dovolenou je poměrně striktní; 6-8 týdnů před porodem. Žena sice může nastoupit i později, ale dávka jí zpětně doplacena nebude. V pobírání příspěvku bude pokračovat dalších 28 dní po porodu, poté plynule naváže na rodičovský příspěvek.

Nástup na mateřskou dovolenou je nutné do sedmi dnů oznámit zaměstnavateli a především zdravotní pojišťovně. Pokud žena zároveň pobírá rodičovský příspěvek, nevyhne se ani návštěvě Úřadu práce, kde musí starou dávku zrušit a nahlásit novou. Zde si může také vyzvednout žádost o porodné, kterou může po porodu spolu s kopií rodného listu odnést na úřad i otec dítěte.

Vdaná žena musí do porodnice přinést Prohlášení o jménu dítěte podepsané i manželem. Svobodná navíc i formulář Určení otcovství (obojí bývá ke stažení na webu vybrané porodnice). Porodník bude také chtít vidět jméno a adresu zvoleného pediatra. Jeho výběr není možné odložit až po návratu domů, protože porodnice mu musí zaslat výsledky novorozeneckého screeningu. Jestliže rodička vybraného pediatra nemá, bude automaticky zařazena k tzv. spádovému (nejbližšímu k místu jejího bydliště). Jestliže si přeje navštěvovat s dítětem jiného lékaře, měla by se s ním nejprve domluvit (nejlépe osobně). Lékař může při naplnění kapacity dítě z jiné spádové oblasti jednoduše odmítnout, což ovšem přináší komplikace v podobě přeposílání screeningových výsledků a převážení citlivého novorozence z jedné ordinace do druhé.

Ještě před porodem je také vhodné připravit a nakoupit nutné věci pro miminko. Některé maminky se obávají mít doma nový kočárek. Není ovšem problém si předem vybraný a zaplacený kočárek nechat uschovaný u prodejce. Záleží vždy na domluvě. Nicméně autosedačka pro novorozence by už nachystaná být měla, stejně jako oblečky a plenky.

Nejméně čtyři týdny před termínem porodu by žena měla mít sbalenou i tašku do porodnice, do které stačí na poslední chvíli přihodit jen občanský a těhotenský průkaz. Neměl by chybět ani sepsaný porodní plán a podepsaný formulář pro odběr pupečníkové krve, pokud s ním žena souhlasí. Požadované vybavení se liší porodnici od porodnice a je proto dobré se ovšem předem informovat na internetových stránkách nemocnice nebo na předporodních kurzech.

Zanechte odpověď