Desaultův obvaz

V situacích, kdy je třeba znehybnit rameno a paži, můžete využít právě tento obinadlový obvaz. Využívá se při něm zafixování celé oblasti k hrudnímu koši, aby nedocházelo k nežádoucím posunům. Může se hodit tento typ vázání znát, protože jej lze velmi dobře využít i v případech, kdy někomu poskytujete první pomoc.

Jak se konkrétně váže?

Do podpaží se dává vatový klín. Ten je nejprve přichycen ovázáním od podpaží přes rameno. Postupuje se přes podpaží druhé končetiny, dále na záda, na rameno. Následně je nemocná končetina zafixována v pravém úhlu otočkou přes předloktí. Pokračuje se na záda, přes hrudník do podpaží zdravé končetiny, kolem paže a hrudníku, přes záda na rameno nemocné končetiny. Poté se opakuje otočka přes předloktí na záda.  Popsané otočky se opakují tak dlouho, dokud nejsou paže a rameno ideálně fixovány. Poslední převaz je veden přes zápěstí nemocné končetiny. Zakončení se obvykle prování pomocí svorek, náplasti nebo uzlu.

Kdy se používá?

Nejčastěji je Desaultův obvaz využíván při zlomenině klíční kosti. Znehybní celé rameno i paži a zlomenina má šanci na dobré zhojení. Zároveň mírně táhne rameno nahoru a dozadu, což je zapotřebí. Toto vázání vám může zhotovit sestra, pokud u vás dojde k úrazu, nebo je využito ještě před odborným lékařským ošetřením, když nastane úraz.

Na co ještě brát ohled?

Při použití Desaultova obvazu (shodně i při jiných typech vázání) je třeba zvolit vhodnou šířku obinadla tak, aby to vyhovovalo dané části těla. Pokud využíváte obvazování v rámci první pomoci po úrazu, snažte se během činnosti stále udržovat kontakt s nemocným a uklidňovat jej. Obvaz utahujte tak akorát, aby nedošlo k přílišnému zaškrcení a nebyl omezen průtok krve danými místy.

Zanechte odpověď