Doprovod rodinného příslušníka k lékaři

V situaci, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci z důvodu doprovodu rodinného příslušníka k lékaři, se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance. Tuto situaci upravuje nařízení vlády č.590/2006 Sb. v bodě 8, kde se stanoví, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu:

1) s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, rodiče nebo prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Pokud má zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (nemocenskou), nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.

2) bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Z toho tedy vyplývá, že je rozdíl, zda zaměstnanec čerpá ošetřovné z nemocenského pojištění, nebo ne. Když nečerpá, má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, a jen pokud nebylo možné doprovod provést mimo pracovní dobu. Za tuto dobu pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

Zanechte odpověď