Dýchání při porodu: jak správně dýchat

V dobře vedené těhotenské poradně se kromě běžné rutinní péče provádí také psychoprofylaktická příprava porodu a těhotenská cvičení. Psychoprofylaxe má za úkol dobře seznámit těhotné ženy s fyziologií těhotenství a průběhem porodu. Žena systematicky nacvičuje správné dýchání při porodu. Učí se také správnému tlačení v době vypuzování plodu a důležité jsou i cviky napomáhající ovládání svalstva dna pánevního.

Dýchání při porodu učí v kurzech

Předporodní cvičení pro nastávající maminky vedou obvykle porodní asistentky, garantem nebo poradcem bývá nezřídka gynekolog nebo porodník. Cvičení se skládá z hodin, při nichž si maminky osvojí správné dýchání v jednotlivých fázích porodu, sestavu cviků ke zvýšení tělesné kondice, připraví se na tělesnou námahu při porodu a seznámí se s jeho průběhem.

Pro tělesnou i duševní hygienu budoucí maminky je vhodné, když se přihlásí do nějakého předporodního kurzu. Fundovaní pracovníci center je připraví na všechny úskalí a radosti porodu. Například nácvik správného dýchání při porodu je nejlépe provádět prakticky a za kontroly (spolupráce) zkušených odborníků.

Správné dýchání při porodu je důležité pro matku i dítě. Velmi důležitý je i nácvik poloh, které ulevují bolestem a napomáhají správnému, plnému dýchání. Pak odpadají problémy s křečí, která je důsledkem špatného okysličení organismu.

Dýchání je dobré umět před porodem

Podle názoru odborníků je velmi důležité naučit se správně dýchat ještě před porodem. Rodičky jsou si potom jistější a snáze překonávají různé krize. Jsou klidnější, protože vědí, že všechno zvládnou. Soustředí se na to, co mají. Jsou schopny lépe spolupracovat s asistentkou i lékařem. Porodníci mají zkušenosti s tím, že maminky, které za sebou mají předporodní kurz, kde se naučily správně dýchat, rodí kratší dobu než ty, které připraveny nejsou.

Také budoucí tatínkové mají zájem projít určitým kurzem, aby mohli být u porodu a svou ženu podpořit a pomoct jí.

Cviky pro správné dýchání při porodu

Aktivity a jejich vzájemná kombinace v předporodní přípravě se řídí zdravotním stavem budoucí maminky. Součástí je nácvik dýchání při porodu a cviky ke zpevnění svalového dna pánevního a k posílení šikmých a přímých břišních svalů. To vše potřebuje žena, aby zdravě porodila. Nemít strach a naučit se pracovat s vlastním tělem je základ předporodní přípravy.

Zadržování vzduchu v plicích (budete je potřebovat v druhé době porodní při „tlačení“)
Výchozí poloha: Položte se na záda, ohněte nohy v kyčlích i v kolenou. Rukama se chyťte pod koleny a přitáhněte kolena, vzdálená od sebe, směrem k bradě (viz obrázek). Zároveň se mohutně nadechněte a zadržte vzduch v plicích zpočátku na dobu alespoň 10 vteřin.

Při dalších cvičeních se naučte zadržet vzduch v plicích postupně na dobu 15, 20 i více vteřin. Pak zvolna vydechněte.

Rychlé, povrchní, tzv. „psí“ dýchání. Tento druh dýchání vám pomůže překonat nucení na tlačení v druhé době porodní.
Položte se na záda: dýchejte pak krátkými povrchními dechy. Vydržte takto dýchat přibližně tři čtvrti minuty. Hluboké a rychlé dýchání: V posledním měsíci těhotenství se naučte zhluboka a přitom rychle dýchat (na dobu nejméně 15 vteřin).

Při porodu poznáte, jak je takovéto dýchání cenné proto, abyste mohla zmírnit vnímání bolesti při děložních stazích.

Zanechte odpověď