Febrilní křeče u dětí

Malé děti postižené vysokou horečkou někdy upadají do zvláštního stavu, při kterém se jejich tělo nekontrolovatelně škube a zmítá. Odtud název febrilní křeče. Se stahy a záškuby svalstva jdou ovšem ruku v ruce poruchy dýchání a vědomí, první pomoc a přivolání lékaře je tedy nezbytností.

Dětský nervový systém je podstatně méně stabilní než je tomu u dospělých lidí. Vyšší tělesná teplota (nad 39°C) proto může v některých případech podráždit citlivá nervová zakončení. Na tyto vzruchy poté mozek reaguje neadekvátně. Svaly se prudce stahují a zatínají a vzniká křeč, která nezřídka znamená i ztrátu vědomí a ovlivňuje pravidelné dýchání.

Jak poznat febrilní křeče

Postižena může být jedna jedna část těla (obličej, ruka, nohy) nebo tělo celé. Záchvaty křečí trvají několik vteřin, ale i dlouhé minuty. S febrilními křečemi se setkáváme především u dětí od šesti měsíců do čtyř let. V předškolním věku jsou podobné projevy horečky velmi vzácné a později mizí úplně.

První pomoc při horečce a křečích

Čím je dítě mladší, tím nebezpečnější tyto stavy jsou. Vysoké horečky by se měly proto začít rychle a účinně srážet. Nebojte se nakombinovat léky s vlažnými zábaly. Dítě můžete balit do mokrých prostěradel, nebo ochlazovat jen hlavičku a lýtka. Nemá cenu držet zmítající se dítě v těsném zábalu, to horečku jen zhorší. Nevíte-li si rady, vytočte nejbližší dětskou pohotovost. Sestry vám rády poskytnou cenné rady i po telefonu.

Jestliže už ke křečím dojde, je důležité nepanikařit. Dítě uložte na rovnou podložku, nejlépe na podlahu, aby se nemohlo nikam skutálet. Přidržte mu horní i dolní končetiny a ihned zavolejte lékaře a to i v případě, že záchvat rychle pomine.

Jestliže dítě upadne do bezvědomí, je situace komplikovanější. Nejdůležitější je zachovat průchodnost dýchacích cest, které mohou být znečištěny nebo úplně zablokovány zvratky či slinami. Dítě položte na bok. Není nutné násilím otevírat ústa, ale musíte si být jistí, že dítě nezvrací. V opačném případě je nutné ústa otevřít a nechat zvratky volně odtékat. Jestliže provedete tyto kroky, nehrozí, že by dítě bylo při křečích ohroženo na životě.

Jakmile febrilní křeče poleví, zavolejte lékaře (pokud jste to už neudělali) a rychle začněte snižovat tělesnou teplotu. Zábaly ale nikdy nesmí být ledové!

Febrilní křeče nebo epilepsie?

Febrilní křeče se svými příznaky nápadně podobají epilepsii, kterou může v některých případech rovněž spustit vysoká teplota. Epilepsii od křečí nerozliší na místě ani odborník, důležitá jsou další vyšetření. Lékař by měl vždy nařídit testy, které vyloučí zánětlivá onemocnění mozku. Naopak EEG se může provádět nejdříve dva týdny po prodělaném záchvatu, dříve není dostatečně průkazné, nežádejte ho proto po lékaři dříve!

Zanechte odpověď