Hasnice

Hasnice, čili karb. Heslo známé z křížovek. Pro křížovkářský “sport” je poměrně příznačné, že luštitel zná alternativní slova notoricky zadávaných výrazů, aniž by znal jejich význam. Hasnice na čtyři písmena je karb. Jenže – co je hasnice nota bene co je to karb?

K čemu slouží hasnice?

Hasnice nebo-li karb je nádrž na hašení vápna. Vápno je po hlíně nejstarší známou maltovinou, jako jediné pojivo pro malty a omítky se používalo prakticky až do 80. let 19. století. Vápenné malty a omítky používané našimi předky mají často stále vynikající pevnost a působení vnějších vlivů odolaly lépe než novější malty cementové. V současnosti již mají stavební odborníci dostatek teoretických podkladů, abych se mohli pokusit správnost zásad starých řemeslníků alespoň částečně vysvětlit a potvrdit.

Proces hašení vápna

Vápennou kaši, kterou používáme na přípravu malt a omítek, získáváme hašením páleného vápna vodou. Tomuto postupu je třeba věnovat maximální pozornost, protože nesprávným způsobem hašení můžeme i kvalitní pálené vápno zcela znehodnotit.

Klasické hašení vápna je exotermický proces přechodu vápenaté sloučeniny z pevné fáze na tekutou disperzní formu.

 • Oxid vápenatý CaO – pálené vápno – se při něm přeměňuje na hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 – hašené vápno.
 • Vzniklé hašené vápno vykazuje malou rozpustnost ve vodě, která navíc s teplotou klesá (jeho teplotní závislost rozpustnosti má tedy opačný průběh než u většiny ostatních sloučenin).

Vápno se dodává v různých formách, nejobvyklejší je však vápno kusové, které však nelze v původním stavu použít a musí se hasit na vápennou kaši. Pokud by bylo nutné kusové vápno před hašením po nějakou dobu skladovat, musí se tak dít na místě chráněném před vlhkostí, nejlépe v kolně na vyvýšené dřevěné podlaze, která je izolovaná před zemní vlhkostí dehtovou lepenkou.

Hašení vápna: Příprava hasnice

Hašení vápna se provádí v hasnici. Může být například dřevěná o rozměrech asi 200×150 cm až 200×250 cm. Výroba hasnice je jednoduchá.

 • Použijí se prkna 25 až 30 mm silná.
 • V jedné stěně se zhotoví otvor s vyjímatelným hradítkem.
 • Hasnici napustíme vodou a trochou písku, aby se utěsnily spáry mezi jednotlivými díly.
 • Kdyby se k hašení vápna použila netěsná hasnice, odtekla by spárami jinak pro správný průběh hašení potřebná voda, což by nepříznivě ovlivnilo jakost vápenné kaše.

Hašené vápno se vypouští do jámy pod hasnici. Při stanovení rozměrů jámy vycházíme z poznatku, že hašením nabývá vápno až trojnásobku původního rozměru.

 • Dřevěnou vodotěsnou hasnici přisuneme nad jámu a zahradíme hradítko.
 • Zadní část hasnice podložíme tak, by její podlaha měla si 2% (tj. asi 4 cm) spád k jámě.

Vedle kusového vápna musíme mít připraveno dostatečné množství vody. Zpravidla se počítá, že na 100 kg vápna bude při správném hašení třeba asi 300 až 350 litrů vody.

 • Na dno hasnice dáme kusy vápna.
 • Větší kusy roztlučeme tak, aby jednotlivé kusy nebyly větší než asi 10 cm.
 • Potom do hasnice postupně přidáváme vodu (nesmí být mastná ani obsahovat jiné nečistoty), aby kusy vápna byly ponořeny asi z poloviny.
 • Přitom kusy neustále dřevěným hřeblem nebo železnými hrabičkami obracíme a současně dodáváme další vodu tak, aby vznikla vápenná kaše nepříliš hustá.

Zkušenost získáme už při prvním hašení

Hasíme-li větší množství vápna ve více cyklech, je dobře se poučit z první dávky.

 1. Jestliže se vytvořila nad vyhašeným vápnem vrstva čisté vody, pak bylo vody příliš mnoho.
 2. Naopak jsou-li v husté vápenné kaši trhliny, bylo vody málo.

Po vyhašení se vypouští vápenná kaše do jámy, přičemž se cedí přes síto, aby se odstranily větší nevyhašené části, které by působily potíže při dalším zpracování.

Vápno se musí odležet

Je dobré vápno v jámě nechat odležet po dobu asi osm až 10 týdnů, aby se dostatečně dohasily i některé menší části. Tento požadavek je nutné dodržet zejména tehdy, bude-li vápno použito k provádění omítek. Neuleželé vápno se totiž dodatečně hasí v omítce, odstřeluje a omítku (s případnou maltou) znehodnocuje.

Dodržet bezpečnost práce

Protože se při hašení vyvíjí velké množství tepla a hašené vápno „střílí“ i na několik metrů, je potřeba, abychom při práci byli oblečeni a chránili si oči brýlemi. Při případném vstříknutí vápna do oka je nutné jej ihned vymýt velkým množstvím čisté vody a nechat prohlédnout lékařem.

Zanechte odpověď