Jak uvázat trojcípý šátek?

Trojcípý šátek se užívá v rámci první pomoci velmi často. Lze jej složit a využít k ovázání končetin, ale i hlavy nebo k umístění poraněné končetiny tzv. do závěsu. Uvázání šátku není nikterak složité a i člověk bez dalšího zdravotnického vzdělání je schopen jej bez problémů využít, pokud to bude potřeba.

Trojcípý šátek je samozřejmě možné zakoupit a nechat si jej v lékárničce. V rámci první pomoci však můžete tvar šátku získat i přeložením např. kusu oblečení. Využití je pak naprosto shodné, někdy však může být zapotřebí trocha improvizace. Níže vám uvedeme nejčastější možnosti použití trojcípého šátku.

Ovázání hlavy

Můžeme využít šátkový obvaz, kdy základnu trojcípého šátku přiložíme na čelo, vrchol šátku nasměrujeme na záda ke krční páteři. Oba cípy následně vedeme nad ušima kolem hlavy, překřížíme v týle a opět se vracíme na čelo, kde uděláme uzel. Vrchol šátku v týle zasuneme pod překřížení cípů. Tímto postupem zakryjeme celou vrchní část hlavy, pokud zde dojde k poranění.

Šátek lze též složit do kravaty. Po rozložení šátku přehneme jeho vrchol do středu základny a tento směr přeložení ještě zopakujeme. Tím dostaneme potřebnou šířku jakéhosi delšího obvazu. Lze jej pak využít k ovázání oka nebo ucha. V prvním případě složený šátek přiložíme přes poraněné oko, kratší část směřuje pod ušní boltec, delší vedeme přes temeno na týl. Zde cípy překřížíme a opět na čele svážeme.

Při obvazu ucha jej opět šátkem překryjeme, jeden cíp vedeme pod bradu, druhý na temeno hlavy. K překřížení dojde v oblasti špánku a šátek pak zavážeme na čele.

Obvazy horní končetiny

Jedná se o vůbec nejčastější situaci, kdy lidé použijí v rámci první pomoci trojcípý šátek. Pokud potřebujeme končetinu umístit do závěsu na hrudníku, základnu šátku dáme přes prsa, přičemž jeden cíp směřuje k nohám, druhý k rameni na straně poraněné končetiny. Horní končetinu vložíme do šátku, cíp vedeme na rameno zdravé končetiny a za krkem oba cípy svážeme. V místě, kde je umístěný loket poraněné končetiny, uděláme uzel k lepší fixaci.

Šátek lze využít též k ovázání poraněného ramene. Nejprve však přes sebe přeložíme dva trojcípé šátky – vrchol jednoho šátku umístíme do jedné třetiny základny druhého šátku. Vrchní šátek pak přehýbáme vrcholem směrem dolů přes vrchol šátku spodního. Šátky pak přiložíme na rameno, kratší cíp směřuje k hrudní kosti, delší vedeme po zádech do podpaží a následně na hrudní kost, kde oba cípy svážeme. Cípy druhého šátku obtáčí paži pod poraněným ramenem.

Můžeme převázat i ruku. Stačí základnu šátku přehnout, dlaň pak na šátek položíme tak, aby prsty směřovaly k vrcholu šátku. Následně vrchol šátku přehneme přes prsty, cípy překřížíme na zápětí a následně kolem něj zavážeme.

Obvazy dolní končetiny

Šátkový obvaz nohy provedeme shodně jako u ruky. Nohu dáme chodidlem na šátek, prsty směřují k jeho vrcholu. Vrchol přes ně přehneme, cípy překřížíme na hřbetu nohy, ovážeme kolem kotníku a bérce, čímž zde připevníme základnu šátku i jeho vrchol.

Při obvazování paty položíme na základnu šátku střed chodidla, vrchol směřuje k patě. Opět překřížíme cípy a uvážeme nad kotníkem, kde připevníme i vrchol šátku.

Při složení šátku do kravaty s ní můžeme ovázat též koleno. Střed kravaty přiložíme vpředu na koleno, cípy vedeme pod něj, kde je překřížíme, jeden cíp vedeme pod čéšku, druhý nad ní. Opět provedeme překřížení pod kolenem a vpředu nad ním zavážeme cípy k sobě.

Zanechte odpověď