Kanadský šindel – pokládka

Kanadský šindel je vlastně jiný výraz pro šindel asfaltový, který na našich střechách nalézá široké uplatnění. A jak položit kanadský šindel tak, aby pod střechu nezatékalo, vám poradíme v tomto článku.

Jde o jednu z nejčastěji používaných střešních krytin u nás, ať už mluvíme o novostavbách, rekonstrukcích staršího bydlení i dodatečně instalovaných střechách. Kanadský šindel je oblíbený především pro své kompaktní rozměry, dlouhou životnost a vysokou variabilitu.

Kanadský šindel – pokládka

Kanadský šindel – pokládka

Úspěch realizace střechy za pomoci kanadského šindelu závisí na mnoha faktorech. Jako první doručujeme přečíst si pokyny od výrobce. Obvykle budou vypadat takto:

  • Souvislé plochy střechy zastřešujeme kanadským šindelem z identické šarže.
  • Není možné klást šindele přímo na střešní izolaci, musí zde být dostatečná mezera pro odvětrávání.
  • Kanadský šindel nesmí být uchováván delší dobu v prostorách rozestavěné střechy, mohlo by to negativně ovlivnit jeho vlastnosti.
  • Při pokládce je doporučeno míchat díly z různých balíků, aby bylo zamezeno střídání různých odstín na větší ploše.

Připravujeme střechu

jakmile se seznámíme se základními pokyny, přijde na řadu příprava střechy. Kanadský šindel pokládáme pouze na spolehlivě ukotvené, čisté, suché a hladké bednění s dostatečnou nosností. Pro zajištění dostatečného odvětrávání je třeba instalovat podkladové pásy určené pod kanadský šindel.

Ty jsou obvykle z asfaltu a pokládají se rovnoběžně s okrajem střechy, pokud možno co nejrovněji. Kvalitní podkladové pásy lze instalovat při jakémkoli počasí (včetně horkého léta a zimy). Dokáží vyrovnat drobné nerovnosti. Po realizaci pásů přijde na řadu ještě oplechování okrajů střechy, komína a dalších míst narušujících rovnou linii střechy. Teprve poté je možné přistoupit k samotnému šindelu.

Kanadský šindel – pokládka a jak na ni

Kanadské šindely klademe směrem od spodní části střechy nahoru. Začíná se tzv. startovacím řádkem, na který je poté přibit první řádek kanadských šindelů. Každou další řadu kanadských šindelů klademe tak, aby jeh okraje zakryly tmavé části kanadských šindelů pod ní. Tím zamezíme překrývání mezer.

Pomalu postupujeme nahoru. Rozhodně se nesnažíme vzdálenost mezi šindely zvětšovat. Střecha musí být patřičně celistvá a dostatečně tuhá. Používáme kvalitní hřebíky s malou hlavičkou, odolné proti korozi. Špatný výběr hřebíků může zapříčinit odtržení šindelů během nepříznivého počasí a způsobit zatékání do vnitřku objektu.

Hřebíky přibíjíme kolmo tak, aby jejich hlavičky nepřesahovaly okraj kanadského šindele, ale zároveň nepronikly dovnitř. V samém závěru položíme hřebenovou část střechy, ale až poté, co z obou stran přivedeme řádky kanadských šindelů až úplně nahoru. Takto položená střecha dokáže odolat rozmarům počasí po velmi dlouhá léta.

Zanechte odpověď