Kuponová knížka

Kuponová privatizace, kterou v devadesátých letech procházela československá společnost, byla metoda, kterou měl být zprivatizován některý znárodněný nebo státní majetek. Občané Československa měli možnost koupit si tak zvané kuponové knížky, které obsahovaly kupony k získání vlastnického podílu v některé privatizované společnosti.

Kuponová knížka = prostředek kuponové privatizace

S pojmem kuponová knížka neoddělitelně souvisí termín kuponová privatizace. Kuponová knížka byla prostředkem kuponové privatizace počátkem 90. let minulého století.

Kuponová privativazace byl způsob, kterým se některé podniky a společnosti měly dostat do soukromého sektoru. Od roku 1948 v Československu soukromé vlastnictví výrobních prostředků neexistovalo – dokonce bylo zásadně odmítáno coby nástroj „k vykořisťování člověka člověkem“ (dobová a častá fráze).

Část průmyslu byla znárodněna už po válce  v roce 1945 na základě tak zvaných Benešových dekretů. Po únoru 1948 došlo k násilnému odebrání všech soukromých podniků, firem, společností, bez rozdílu velikosti. Soukromý sektor přestal existovat, majitelům byl zabaven i osobní soukromá majetek.

Návrat k tržnímu hospodářství

Po politickém převratu koncem roku 1989 bylo hlavní snahou navrátit hospodářské poměry do podmínek   tržního hospodářství. To se mělo uskutečnit jednak:

  • cestou restitucí – návrat majetku původním majitelům nebo jejich potomků,
  • přímým prodejem
  • a kuponovou privatizací.

Jak kuponová knížka vypadala

Každý občan tehdejšího stále ještě Československa starší 18 let si mohl ve dvou vlnách koupit dvě (jednu + jednu) kuponovou knížky (stála 35 + k ní známka za 1000 korun). Kuponová knížka byl sešit obsahující kupony (připravené k vytržení) – 10 kuponů po 100 bodech . V kuponové knížce musel její majitel (jinak DIK, držitel investičních kuponů) psát pouze speciální přiloženou tužkou a určeným typem písma. Kuponová knížka měla podlouhlý formát (třetina A4).

Podle čeho DIK vybíral?

V aktuální době existovaly oficiální seznamy privatizovaných podniků. Byly vyvěšeny na poštách a vyšly v časopisu Kuponová privatizace, který se prodával za pět korun. Na základě referencí, které si ovšem musel opatřit každý sám, mohli občané směňovat kupony za vlastnické podíly. Když se na zájemce dostalo, akcie mu byly připsány na účet ve Středisku cenných papírů. Ta střediska byla zřízena v každém okresním městě. Akcie podniků, které zbyly, stát nabízel v druhém kole.

Vznik invstičnách fondů

V tu dobu začaly vznikat i různé investiční fondy, které – mimo jiné – nabízely DIKům odkup jejich kuponové knížky.

  • Ze života: Velmi a neslavně známé tak zvané Harvardské fondy například v jednom období nabízely odkup kupónové knížky za deset tisíc korun. Kdo neměl zájem, nechtěl a nebo nevěděl, jaké podíly které společnosti „zakoupit“ za kupony, měl okamžitý zisk skoro devět tisíc korun (po odečtu investice do knížky a známky).
    Je to uvedeno jen jako příklad možného, nikoliv jako obhajoba Harvardských nebo jiných fondů.

Do kuponové privatizace bylo zařazeno skoro 1200 podniků a uvádí se, že jejich tehdejší hodnota byla 367,5 miliardy korun. Zprivatizované společnosti byly zpočátku ovládány investičními fondy. Z nich mnohé skončily neslavně, soudy s některými se vlekly až do první dekády nového milenia.

Kupónová privatizace v Česku: Téma pro odborníky

Kuponová privatizace v Česku není hodnocena jako „akt příliš zdařilý.“ A to nejen domácími, ale i zahraničními odborníky. Politologové a ekonomové jí vytýkají především špatnou připravenost a nedostatečnou legislativní platformu, která byla upravována až v průběhu nebo i dodatečně.

  • Pravdou je, že mnozí jedinci došli díky kuponové privatizaci ke značnému majetku.
  • Neskonale větší množství je těch, kteří z ní měli jen pár stokorun, a nebo nic.

Naprosto objektivně, ale za cenu skutečného slovíčkaření, lze říct, že kuponovou privatizací mohl člověk ztratit nanejvýš peníze za kuponovou knížku. Někteří ale přišli k velkému majetku.

To ale téma, na které by měli hovořit politologové a ekonomové.

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď