Menierova choroba způsobuje poruchy sluchu a závratě

Závrativé stavy jsou častou příčinou návštěvy u lékaře. Praktický lékař většinou ordinuje léky pro zklidnění závrativého stavu a nemocného odesílá k dalšímu odbornému vyšetření. Velmi často bývá diagnostikována tak zvaná Menierova choroba. Tu způsobuje výron ve vnitřním uchu. Příznaky nemoci jsou návaly závrati, pocitu, že se s vámi všechno točí, kombinované s nevolností až zvracením a hučením v uších a někdy také poruchami sluchu (nedoslýchavostí). Většinou vycházejí tyto stavy z jednoho ucha, časem se ale mohou objevit v obou. Záchvaty trvají hodiny až dny a opakují se v různě velkých odstupech. Mezi jednotlivými ataky pacienti většinou žádnými obtížemi netrpí. Po opakovaném záchvatu však může docházet k trvalé nedoslýchavosti. Problémy často začínají ve středním věku.

Nemocný nedokáže ani stát

Častým známým onemocněním je tak zvaná Menierova choroba. Jde o onemocnění vnitřního ucha, kde zvýšený nitroušní tlak dráždí v záchvatovitých atakách rovnovážnou i akustickou část vnitřního ucha. Postupně ubývá sluchu na postižené straně a objevují se různé ušní šelesty.

Typickými příznaky Menierovy choroby jsou: nedoslýchavost nitroušního typu, šelest v uších (tinnitus), závratě.

Závrať často charakterizujeme jako iluzi pohybu nebo jako pohyb, který není vyvolaný adekvátním podnětem, ale také jako poruchu vnímání tří základních prostorových rovin, spojenou s nepříjemnými pocity. Závrativé stavy mohou trvat vteřiny nebo také hodiny, dny a někdy také je závrať stálá a neměnná, a to zejména u postižení vyšších rovnovážných struktur, než je vnitřní ucho. Závrati jsou nemocnými popisovány také stavy jakoby opilosti, zdánlivé pohyby do stran, pocity propadání nebo také mžitky před očima.

K těmto potížím přistupuje ještě v období akutního záchvatu Menierovy choroby pocit tlaku v uchu, který pacient vnímá jako náhlý proud tlaku uvnitř ucha.

Menierova choroba vzniká v oblasti blanitého labyrintu. Klasický menierský záchvat má všechny příznaky periferního postižení rovnováhy – silné rotační závrati někdy s nemožností stoje a chůze, sluch je porušen a dochází k vývinu šelestu v uchu. Pokud přece jenom pacient „udrží“ rovnováhu, padá ke straně zdravého ucha.

Menierova choroba vyžaduje léčbu v nemocnici

  • Léčba Menierovy choroby většinou začíná použitím prostředků zklidňujících nemocného a tlumících projevy závrati, zejména zvracení.
  • Pak následuje příčinná léčba medikamenty. Nelze opomíjet také rehabilitační léčbu a léčbu cviky, které mají vliv na útlum reaktivity rovnovážného ústrojí.
  • V akutní fázi je nutná hospitalizace.
  • Je-li nemocný při zachování tohoto postupu systematicky léčen, pak má velkou naději na uzdravení nebo alespoň zmírnění svých potíží.
  • Při dlouhodobém sledování nemocného, podpůrné léčbě, dobré spolupráci pacienta a jeho okolí  lze dosáhnout výrazného zlepšení zdravotního stavu.

Zanechte odpověď