Nárok na OČR

OČR nebo ošetřování člena rodiny je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která se týká zejména rodičů malých dětí, ale nejen jich. Kdo na ni má nárok a za jiných okolností?

Kdo má nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má osoba, která byla po stanovenou dobu účastna nemocenského pojištění a která zároveň musela zůstat doma z důvodu potřeby ošetřovat nemocného člena rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje ošetřování.

Typicky u rodičů školních dětí vystaví pediatr žádost o ošetřovné na speciálním tiskopisu České správy sociálního zabezpečení, zaměstnanec musí následně informovat svého zaměstnavatele, že se z důvodu osobních překážek nedostaví do práce. Ukončení ošetřovného vyplňuje opět ošetřující lékař, přičemž oba tiskopisy předává zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Na koho se nárok vztahuje

  1. na osobu žijící ve společné domácnosti s dítětem mladším deseti let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz,
  2. na rodiče dítěte mladšího deseti let, které je sice zdravé, ale které nemůže navštěvovat školní nebo předškolní zařízení, protože je uzavřené; dítě je v karanténě; nebo pokud člověk, který se o dítě staral, se o něj z důvodu nemoci starat nemůže. Tyto podmínky se vztahující i na osoby, které nejsou rodičem dítěte, pokud s ním žijí v jedné domácnosti.
  3. na osobu, která pečuje o člena rodiny, jehož stav vyžaduje ošetřování jinou osobou,
  4. na osobu, která ošetřuje dítě svěřené po rozvodu manželství do střídavé péče obou rodičů.

Ošetřovné je poskytováno na dobu maximálně 9 kalendářních dnů, u osamělých rodičů po dobu 16 dní. Z hlediska pracovněprávních předpisů je doba strávená ošetřováním člena rodiny omluvenou přítomností, kdy zaměstnanci náleží dávka nemocenského pojištění, vyplácená zpětně ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Zanechte odpověď