Nesouhlas s rozvodem

V České republice ještě stále panuje mýtus, že pokud má být manželství rozvedeno, musí s tímto procesem souhlasit oba partneři. Zákon ale na tzv. nesouhlas z rozvodem pamatuje a umí si s ním poradit. Jaké tedy máte možnosti, pokud vy s rozvodem souhlasíte, ale váš partner či partnerka ne?

Soudní praxe u nás je z tohoto hlediska poměrně benevolentní. Často tak nesouhlas s rozvodem celé řízení téměř vůbec neprotáhne ani nezkomplikuje. Manželství je totiž bráno jako dobrovolné soužití dvou osob, ve kterém nemůže být nikdo nucen zůstávat proti své vůli.

Kdy může být manželství rozvedeno?

Tady je třeba nechat promluvit Zákon o rodině, který stanoví, že pokud je manželství trvale rozvráceno takovým způsobe, že nelze očekávat jeho obnovení, může být rozvedeno. Je to až překvapivě snadné. Pokud s návrhem souhlasí oba manželé, stačí si vytisknout na internetu potřebné smlouvy, ty doručit soudu a ušetřit za právníka. Institut „dohodnutého rozvodu“ najděte konkrétně v odstavci § 24a zákona o rodině.

V případě nesouhlasu s rozvodem už to tak jednoduché není. Nesouhlasící strana totiž obvykle neakceptuje žádnou dohodu o bydlení, majetku či dětech. Navíc pokud máte ve společné péči nezletilé dítě, musí ještě před samotným rozvodem proběhnout opatrovnické řízení, v němž bude určeno, komu bude dítě svěřeno do péče, za jakých podmínek, jaká bude výška výživného apod.

Nesouhlas s rozvodem se neobejde bez výslechu svědků

Zákon nařizuje soudu podrobně prozkoumat příčiny vedoucí k rozvodu a určit podíl zavinění každého z manželů. Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, musí žalobce (tzn. manžel podávající žalobu) soudu doložit nepopiratelné příčiny, kvůli nimž nemohou manželé nadále zůstat spolu.

Jsou vyhledávány i důkazy, a to často ve formě výslechů svědků – od blízkých příbuzných až po známé a přátele. Na dobře promyšlené argumentaci závisí také délka celého řízení. Někdy se vše může odbýt při jednom stání, jindy je třeba dokazování rozsáhlejší.

Kdy může nesouhlas s rozvodem řízením pořádně zamávat?

Nárok na 100% úspěšnost rozvedení manželství ale neexistuje. Pokud totiž s návrhem na rozvod nesouhlasí manžel, který za rozpad manželství nemůže, a kterého by mohl kladný rozsudek ohrozit z hlediska kvality života nebo psychického stavu, může soud manželství ponechat v platnosti. Obvykle jde o situace, kdy je jeden z partnerů vážně nemocen, a po rozvodu by byl vystaven nouzi a psychickému stresu.

I zde však existuje výjimka: i takovéto manželství lze rozvést, pokud spolu partneři více než tři roky nežijí. Vše je samozřejmě třeba doložit – nejlépe výslechem svědků. Počítejte také s tím, že záležitosti okolo majetku se při rozvodovém řízení nevyřeší, na to bude třeba zahájit docela jiný spor, takže se bohužel ze státní mašinerie ještě nějakou chvíli nevymaníte.

Zanechte odpověď