Oboum nebo oběma

Ze dvojice slov oběma a oboum je spisovný pouze výraz oběma, druhé slovo patří do obecné (nespisovné) češtiny. První pád této základní číslovky zní oba – pro mužský rod (oba bratři) a obě – pro ženský a střední rod (obě ženy, obě jablka).

Číslovka oba/obě se velice často vyskytuje společně s další základní číslovkou dva/dvě. Obě dvě číslovky se skloňují stejně:

1. pád dva/dvě oba/obě Zde jsou oba dva domy/obě dvě okna.
2. pád dvou obou Přišel bez obou dvou sester/bratrů.
3. pád dvěma oběma Volal oběma dvěma přátelům.
4. pád dva/dvě oba/obě Viděl oba dva domy/obě dvě okna.
6. pád dvou obou Mluvil o obou dvou problémech.
7. pád dvěma oběma Setkal se s oběma dvěma případy.

Zanechte odpověď