Oročové

 Známe z křížovek: Čínské etnikum na sedm písmen. Správná odpověď. Oročové. Čína má šestapadesát oficiálně registrovaných etnických skupin. Jednou z nich Oročové, někdy také označovaní jako Nani. Oročové žijí v severovýchodní části země. Enkláva Oročů žije rovněž na ruském Dálném východě, v Chabarovské oblasti a v Mongolsku.

Oročové: Nejstarší etniku severní Číny

Oročové jsou vládou uznávaných čínským etnikem.  Žijí na severu, respektive severovýchodě Číny, rovněž v Mongolsku a na Dálném východě v Rusku , v oblasti řeky Amuru.

Uvádí se, že jsou Oročové jedním z nejstarších etnik této části světa. Obživou Oročů byl v minulosti lov, a to zejména kožešinových zvířat. Tradice se udržela do současnosti, ačkoliv přísné ochranářské zákony lov zakazují v rámci ochrany přírody.

Oročové:  “kultura březové kůry”

Mnozí Oročové se přizpůsobili a přestěhovali se do moderních obydlí, které jim vláda nabídla výměnou za změnu způsobu života.

Jinak žili Oročové v etnických obydlích krytých březovou kůrou nebo jeleními kůžemi. Lze je přirovnat k teepee severoamerických indiánů. Březová kůra sloužila Oročům k výrobě téměř všeho, proto sou někdy označováni jako “kultura březové kůry”.

Třebaže jsou Oročové etnikum nepříliš početné, genetická “čistota” je zachována tím, že jsou sňatky jsou povoleny jedině mezi členy rozdílných klanů.

Jazyk Oročů “odumírá”

Rychle se rozvíjející hospodářství Číny a kampaň propagující většinovou mandarínskou čínštinu dostala některé z menšinových jazyků na pokraj vyhynutí. Čína má 56 oficiálně registrovaných etnických skupin, více než stovce jazyků jejich příslušníků ale podle OSN hrozí, že vymřou.

Přes 90 procent obyvatel Číny jsou většinoví Číňané neboli Chanové. Zástupci některých početných menšinových etnik se natolik integrovali, že dnes mluví výhradně čínsky. Jazyky těch nejmenších etnických skupin, jako jsou Oročové a Evenkové, kteří žijí na odlehlém severovýchodě země, jsou proto odsouvány na okraj a ohroženy.

Jazyk Oročů je velmi podobný evenskému jazyku a má se za to, že mluvčí těchto dvou jazyků rozumí 70 % z jazyka druhého. Jazyk nemá psanou formu, ale většina Oročů umí číst a psát čínsky, někteří mluví také daurským jazykem.

Menšinové jazyky podle lingvistů rychlým tempem ustupují do pozadí pod tlakem takzvaných superjazyků typu angličtiny, španělštiny, arabštiny, hindštiny a mandarínštiny, které se šíří po internetu i v médiích.
V Číně se – podle pozorovatelů – navíc mnoho rodičů, kteří mluví menšinovým jazykem, zdráhá toto dědictví předávat svým dětem v obavě, že by to mohlo negativně ovlivnit jejich znalost mandarínštiny, a tím pádem snížit jejich šanci najít dobrou práci. 

Šamanství nezlomil ani “velký “Mao”

Původní náboženstvím Oročů byl šamanismus. Pod tlakem komunistické vlády se počátkem 50. let minulého století svých rituálů oficiálně vzdali, což je jiné vyjádření pro zákaz ze strany vlády. Praxe je taková, že se pradávné rituály v etniku stále udržují. Oročově mají hlubokou úctu ke zvířatům, obzvláště k medvědům a tygrům, které považují za své pokrevní bratry.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zanechte odpověď