Oxytocin účinně pomáhá při porodu, ovšem v lidském těle má i jiné funkce

Oxytocin je sice hormon, jehož úloha je nezastupitelná při přirozeném porodu, ale ovlivňuje lidské prožívání a možná i zdraví i jiných fázích života. Oxytocin není ženský hormon, funguje i v těle mužů. Oxytocin je populárně označován jako hormon lásky, někdy i jako hormon důvěry a věrnosti.

Porod, tvorba mléka a mateřská láska

Oxytocin má vliv na zdárný průběh porodu. Hormon, který zpočátku těhotenství zajistil pevné uzavření děložního hrdla, na konci těhotenství naopak způsobí, že se děložní hrdlo začne otevírat a a děloha začne „pracovat“ – nastávají děložní stahy, kterými je plod z matčina těla vypuzován. V 50. letech minulého století byl oxytocin popsán a vzápětí začal být vyráběn uměle – od té doby je rodičkám injekčně (nebo při použití epidurální analgezie infúzně) aplikován pro usnadnění porodu.

Oxytocin má důležitou úlohu i po porodu: jeho účinkem se ženě stahuje hladké svalstvo v mléčných žlázách, takže z nich mateřské mléko stříká, což malému kojenci usnadňuje sání. Výzkumy i praxe prokázaly pozitivní vliv tak zvaného bondingu – tedy okamžitému přiložení dítěte na tělo matky hned. Novorozenec instinktivně najde matčiny prsní bradavky (uvádí se, že mají po porodu stejnou vůni jako plodová voda) a pokouší se sát. V ženiných po porodu velmi citlivých prsou to vyvolá reakci způsobující vyplavování další dávky oxytocinu, který dále zajistí snadné vypuzení lůžka (placenty) z těla matky. Kromě toho se oxytocin společně s endorfinem podílejí na okamžité vytváření mateřského pouta, respektive oboustranné láskyplné vazby matky a dítěte.

Oxytocin proti rakovině

Oxytocin má ale důležitou úlohu v tělech žen i mužů nejen v souvislosti s porodem. Ovlivňuje rodičovské chování k dětem, má vliv na učení a zapamatování si, funguje při vytváření partnerských svazků. Proto se mu někdy říká „hormon věrnosti“. Je zjištěno, že ženy žijících ve spokojených a láskyplných vztazích, mají vyšší hladinu oxytocinu než ženy, které se ve vztahu trápí nebo jsou samy.

Oxytocin podle zjištění také hraje roli při tvorbě (respektive netvorbě) nebo léčení zhoubných nádorů.

Oxytocin je rovněž nazýván hormonem důvěry. Připomíná se jeho vliv i mimo rodinu a partnerské vztahy: v zaměstnání, při obchodních jednáních, v diplomacii a v politice. Není novinka, že se vyrábějí rozprašovače se synteticky připraveným oxytocinem. Ale veřejnost se zatím nedozvěděla o žádném případě zneužívání oxytocinu. Ostatně – ani o žádném světově důležitém případě, kdy by bylo jednání ovlivněno použitím syntetického hormonu lásky, důvěry a věrnosti.

Víte, že…

oxytocin má ale ještě jednu důležitou roli: umožňuje prožívání pocitů slasti při sexuálním styku a při orgasmu? Proto ani vědci zavrhují snahy některých žen (a USA například sdružených v Orgasmic Birth Movement), jejíchž cílem je dosáhnout takového porodního uvolnění a prožívání, až jim porod přivodí nejen prožívání rozkoše, ale přímo orgasmus. Některé ženy tvrdí, že to tak při jejich porodu zafungovalo – a odborníci nemají důvod jim to vyvracet.

Zanechte odpověď