Brzké nebo brzské

Jediná správná možnost psaní tohoto slova je brzký. Přídavné jméno brzký je příbuzné příslovce brzo (brzy), je utvořené příponou -ký: brzo → brz-ký. Nesprávná podoba s příponou -ský vznikla zřejmě mylnou analogií s přídavnými jmény utvořenými od podstatných jmen: Praha – pražský, Francouz – francouzský, žena – ženský, město – městský.

Přitom nebo při tom

Slova přitom a při tom existují v českém jazyku vedle sebe, obě jsou správná a liší se svým významem. Při tom Ve slovním spojení napsaném zvlášť stojí vedle sebe předložka a ukazovací zájmeno. Použitím zájmena zdůrazníme podstatné jméno, ukazovací zájmeno ten lze v takovém případě nahradit zájmenem tento. Nadbytečné užívání ukazovacích zájmen je charakteristické pro mluvenou řeč:…