Kefír

Kefír je přírodně sycený mléčný nápoj. Vzniká z mléka obohaceného o mikroorganismy, včetně kvasinkové kultury. Kvasinky obsažené v kefíru vytvářejí v procesu kvašení nepatrné množství alkoholu, které dodává kefíru ostřejší chuť a tím ho odlišuje od ostatních mlék obohacených pouze bakteriálními kulturami (například od acidofilních mlék). Víte, že mléko a výrobky z něj mají vlastní Mezinárodní den mléka? Mezinárodní mlékařská federace ho vyhlašuje…

Vtom nebo v tom

Výraz psaný zvlášť v tom i jedno slovo vtom jsou správná, každé má svůj vlastní význam a neměli bychom je zaměňovat. V tom Předložka v a ukazovací zájmeno ten je spojení dvou samostatných slov: po předložce v stojí zájmeno ten v 6. pádu: V případě špatného počasí půjdu do kina. V tom případě ti zavolám. Nemám rád těstoviny, v tom se s tebou shodnu. Problém…

Sebou nebo s sebou

Osobní zájmeno v 7. pádu sebou může stát ve větě samostatně (v prostém pádu, tj. bez předložky), nebo ve spojení s předložkou s. Oba výrazy – sebou i s sebou – jsou tedy správně. Poučení o správném užití tvarů najdeme např. na http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=se#bref1. S sebou A. předložka s se píše ve spojeních: brát s sebou, vzít s sebou,…