Organický psychosyndrom

Přestože mnohými odborníky je tento termín považovaný za zastaralý, je stále často používaný a ve své podstatě velmi výstižný. Je možné setkat se též s termínem prefrontální syndrom. Jedná se o stav, kdy se u člověka projeví určité psychiatrické příznaky. Ty však nejsou odrazem psychiatrické nemoci, ale poškozením mozku – ať již po úrazu či probíhajícím…