Túra nebo tůra

Slovo túra označuje namáhavou cestu, práci. V tomto výrazu je nutné psát čárkované ú, protože slovo nemá český původ. Do evropských jazyků se slovo túra dostalo z francouzštiny (pravopis tour, výslovnost [tu:r]). Písmeno ů (s kroužkem) je možné psát pouze v českých slovech v určitých pozicích: na konci slova – mnoho bratrů, bratrův, domů, dolů… uvnitř slova – hrůza, stůl, průmysl……

Zkontaktovat nebo skontaktovat

Obě podoby tohoto slovesa – zkontaktovat i skontaktovat – jsou správné a z hlediska pravopisu korektní. Příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/ uvádí, že ve většině slov cizího původu zakončených na -ovat, je správná předpona z-/ze- (zaktualizovat, zkopírovat, zkombinovat, zkompletovat, zkomplikovat, zkonstruovat…) V několika slovech cizího i českého původu jsou povolené oba tvary, s předponou s- i z-: zestylizovat i sestylizovat, zkompletovat i…

Slevněno nebo zlevněno

Pravopisně správně je zlevněno, zlevněný zcela v duchu poučky, která říká, že slova s významem změny, dokončení děje mají předponu z- (zboží bylo drahé, teď je zlevněné, prodává se za nižší cenu). Existuje ovšem dvojice slov, která se liší předponou: sleva – zleva. Tato slova ovšem nikdo nezamění, protože mají rozdílný význam. Sleva znamená nižší cenu, zatímco…