V prostorách nebo v prostorech

Podle Slovníku spisovné češtiny existuje dané slovo ve dvou podobách: prostor a prostora. Je zajímavé, že v různých slovních spojeních nelze slovo prostor a prostora zaměňovat, mezi oběma slovy je významový rozdíl. Citujeme SSČJ: prostor, -u m. (6. j. -u), prostora, -y ž. 1. (řidč. a poněk. zast. prostora) prostředí, místo žádnými rozměry blíže neomezené, neohraničené, nevymezené: zvuk nesoucí se p-em; volný…