Přispůsobit nebo přizpůsobit

Sloveso přizpůsobit a jeho zvratná varianta přizpůsobit se se správně píše s písmenem -z-, přestože při výslovnosti zní -s-. Pravopis slova lze zdůvodnit podle poučky o psaní předpon s- a z-. Nedokonavé sloveso působit, které má význam „být příčinou, původcem něčeho“, má svůj dokonavý protějšek utvořený pomocí předpony -z, tedy způsobit. Jeden z významů předpony z- je…