Přes nebo přez

Jedinou pravopisně správnou podobou, ve které se předložka přes v psané spisovné češtině vyskytuje, je s koncovou souhláskou –s. Předložka přes se váže se 4. pádem, má spoustu významů: směr (jít přes most), překročení určité meze (přerůst někomu přes hlavu), směřování z jedné strany na druhou (skočit přes příkop), procházení nějakým prostorem, skrz (jít přes pokoj), těsný…

Zčásti nebo z části

Z části i zčásti Obě varianty jsou správné, každá má svůj vlastní význam a nelze je zaměňovat. Z části 1. Máme před sebou typický příklad dvou slov – předložky z (pojí se s 2. a 4. pádem jmen) a podstatného jména část, tedy z části: Z části těsta upeču tvarohové buchty, z druhé části makové. Zčásti 2. Slovní spojení psané…

Cena nadstandartního pokoje v nemocnici

Zvláště v případech, kdy jdeme do nemocnice na plánovaný zákrok nebo očekáváme, že zde nějaký ten den strávíme (např. po porodu), můžeme se zamýšlet nad tím, zda požadovat ubytování na nadstandardním pokoji. Jaké výhody nám může přinést – a za jakou cenu? Široké cenové rozpětí Nelze zde jednoznačně říci, kolik zaplatíte za pobyt na nadstandardním pokoji.…

Podruhé nebo po druhé

V případě dvojice výrazů podruhé a po druhé můžeme konstatovat, že obě možnosti jsou správné. A. Výraz psaný pouze zvlášť: Přijdu po druhé (hodině). Ve výpovědi se jedná o spojení předložky s řadovou číslovkou s významem po 2. hodině v noci, nebo po 14:00. B. Výraz psaný obvykleji dohromady, možno psát i zvlášť: příslovce s významem „ve druhém“ případě (v…

Brzké nebo brzské

Jediná správná možnost psaní tohoto slova je brzký. Přídavné jméno brzký je příbuzné příslovce brzo (brzy), je utvořené příponou -ký: brzo → brz-ký. Nesprávná podoba s příponou -ský vznikla zřejmě mylnou analogií s přídavnými jmény utvořenými od podstatných jmen: Praha – pražský, Francouz – francouzský, žena – ženský, město – městský.

Přitom nebo při tom

Slova přitom a při tom existují v českém jazyku vedle sebe, obě jsou správná a liší se svým významem. Při tom Ve slovním spojení napsaném zvlášť stojí vedle sebe předložka a ukazovací zájmeno. Použitím zájmena zdůrazníme podstatné jméno, ukazovací zájmeno ten lze v takovém případě nahradit zájmenem tento. Nadbytečné užívání ukazovacích zájmen je charakteristické pro mluvenou řeč:…