Paralen (paracetamol) v těhotenství

Třebaže těhotenství není nemoc a je to jev přírodní, přirozený a správný, měla by se těhotná žena chránit před všemi nemocemi. V některých případech může nemoc poškodit i děťátko. Ale nebezpečí hrozí i ze strany léků a léčiv, kterými by se těhotná žena léčila. Užití všech léků, a to i relativně neškodného paralenu, v těhotenství musí být nejdříve konzultováno s ošetřujícími lékařem.

Chránit se před nemocemi

Těhotné ženy by se měly před chřipkou i nachlazením zvláště pečlivě chránit. V časné graviditě může virus anebo doprovodné vysoké teploty způsobit potrat nebo poškození plodu. Právě tak ovšem mohou v některých případech uškodit i léky v těhotenství užívané.

Názory odborníků na užívání jednotlivých léků v těhotenství se mohou vyvíjet. A to, co platilo ještě před desíti lety, nemusí odpovídat nejmodernějším poznatkům vědy.

Někteří odborníci (zahraniční a naši) se v poslední době přiklánějí k názoru, že lék paralen (respektive léky obsahující paracetamol), který byl považován za naprosto neškodný a vhodný pro těhotné ženy, by mohl negativně ovlivnit plod v děloze matky a způsobit budoucí neplodnost , jestliže je plod mužského pohlaví.

Přesto jedním dechem tyto prameny dodávají, že jednorázové použití paralenu (paracetamolu) v dávce určené pro těhotné ženy nemůže uškodit.

Neptejte se kamarádek, ale odborníků

Vzhledem k tomu, že se každá maminka oprávněně obává jakékoliv újmy na zdraví dítěte, je třeba, aby i této teorii pohovořila se svým ošetřujícím lékařem, případně i s několika lékaři nebo farmaceuty (lékárníky). Jedině lékař (nebo magistr farmaceut ) uvede všechny informace na pravou míru a vysvětlí pravý stav věcí.

V případě pochyb či žádostí o radu je rozumnější obracet se na odborníky (konkrétní ošetřující lékař, ústavy pro kontrolu léčiv a podobně), než požadovat rady od jiných těhotných žena maminek na různých mateřských fórech.

Zanechte odpověď