Peněžitá pomoc v mateřství náleží jen nemocensky pojištěným

Peněžitá pomoc v mateřství jsou ty peníze, kterým se lidové říká „mateřská“. Je vyplácena 28 týdnů, ale v nich jsou započteny i týdny před porodem, kdy už žena nechodila do práce, nejvýš ovšem osm a minimálně šest týdnů před porodem. Peněžitá pomoc v mateřství je podmíněna tím, že si žena platila nemocenské pojištění. Zákon umožňuje, aby byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena i jinému člověku než matce (může to být třeba i otec dítěte).

Nemocenské pojištění je podmínkou

Peněžitá pomoc v mateřství náleží ženě, která si platila, a nebo za ní někdo platil, nemocenské pojištění. Podmínkou je, že doba nemocenského pojištěná musela být v posledních dvou letech alespoň 270 dní. Platí to stejně pro ženy v zaměstnaneckém poměru i pro ženy pracující jako samostatně výdělečně činné osoby. Protože řádným studentům nemocenské pojištění platí stát, mají na peněžitou pomoc v mateřství nárok i studentky středních a vysokých škol. Jestliže je však například žena delší dobu evidována na úřadu práce jako nezaměstnaná, peněžitá pomoc v mateřství jí nenáleží. Bez prostředků nezůstane, dostane hned po porodu rodičovský příspěvek.

Je nutno podat žádost

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí pouze okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), a to podle místa bydliště žadatelky (nebo žadatele). O pomoc je třeba zažádat na speciálním tiskopise, který je k mání buď na úřadě nebo ho lze stáhnout ze stránek České správy sociální zabezpečení. Peněžitá pomoc v mateřství je doručena do jednoho kalendářního měsíce poté, co byla na OSSZ doručena. Formu výplaty (převod nebo poštovní složenkou) si žena určí sama.

Peněžitá pomoc v mateřství se počítá z platu

Výše peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od jejího platu. Každá pracovnice personálního oddělení (a nebo úřednice, která ženě „dělá“ výplatu nebo jí vede účetnictví) to dokáže konkrétně spočítat.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena 28 týdnů, nejvíce osm, minimálně šest týdnů před porodem. To znamená, že když žena z nějakého osobního důvodu nechce nastoupit na mateřskou a chodí do práce, i tak jí bude šest týdnů před plánovaným porodem odečteno. A naopak – jestliže žena porodí dříve než osm týdnů před plánovaným datem, bude jí propláceno celých 28 týdnů.

Tatínek na „mateřské“

Peněžitou pomoc v mateřství může místo ženy pobírat rovněž otec dítěte, který ovšem splňuje stejné podmínky o délce nemocenského pojištění. Ženu může vystřídat až po šestinedělí, to znamená, že bude „mateřská“ tatínkovi vyplácena až po sedmém týdnu věku dítěte. Tento stav musí být mezi matkou a otcem ošetřen smluvně.

Nebát se zákonů

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí lze najít přesné znění zákona číslo 187/2006 Sbírky, v němž je peněžitá pomoc v mateřství ve všech bodech stanovena.

1 komentář

  1. Drahuška na

    Chci požádat o svěřeni dítěte do své peče.Co mam Proto udělat.Ditě má 1.měsíc Děkuji za odpoved

Zanechte odpověď