Podruhé nebo po druhé

V případě dvojice výrazů podruhé a po druhé můžeme konstatovat, že obě možnosti jsou správné.

A. Výraz psaný pouze zvlášť:

Přijdu po druhé (hodině).

Ve výpovědi se jedná o spojení předložky s řadovou číslovkou s významem po 2. hodině v noci, nebo po 14:00.

B. Výraz psaný obvykleji dohromady, možno psát i zvlášť:

  • příslovce s významem „ve druhém“ případě (v řadě poprvé, podruhé, potřetí…):

Zmýlil ses ne poprvé, ale už podruhé/po druhé.

  • příslovce s významem „v jiném“ případě, „jindy“:

Podruhé/po druhé si už dám pozor.

Slovo psané obvykleji dohromady, tedy podruhé, je tzv. příslovečná spřežka – příslovce, které vzniklo spojením (spřažením) v našem případě předložky s číslovkou. Takto se píšou i ostatní spřežky vzniklé stejným způsobem: natřikrát/na třikrát, popáté/po páté, propoprvé/ pro poprvé, na ponejprv/ naponejprv.

Můžeme si pamatovat pravidlo: čím delší je číslovka a pokud jde o číselné údaje vyšší hodnoty, tím spíše ji budeme psát zvlášť – po dvacáté páté, po sto padesáté.

Zanechte odpověď