Příčiny neplodnosti: neplodnost u mužů a žen

Neplodnost postihuje rovným dílem 40 procent mužů i žen. Asi ve dvaceti procentech je kombinovanou záležitostí obou partnerů. Příčiny neplodnosti nelze hledat jen u žen. V posledních letech nápadně vzrůstá neplodnost mužů. Pokles lidské plodnosti dokazuje, jak člověk ničí své vlastní životní podmínky a vlastně i přímo sám sebe. Počet sterilních dvojic roste z dalších důvodů: stoupá počet manželství uzavíraných po třicítce, dochází ke změnám v sexuálních návycích, všeobecně se snižuje plodnost mužů. Příčiny neplodnosti jsou předmětem odbroných výzkumů.

Neplodný může být muž i žena

Pro situaci, kdy se dva lidé marně pokoušeli o dítě, měl hovorový jazyk po dlouhá léta výraz „ona nemůže mít děti“. Toto rčení už však neplatí. Současné výzkumy ukazují, že příčiny neplodnosti bývají stejně často na straně muže jako na straně ženy. Odborníci proto zásadně mluví o neplodném páru a jsou raději, když jejich pomoc vyhledají oba partneři najednou. Někdy se stane, že neplodnost má na svědomí nešťastná kombinace méně závažných překážek na obou stranách.

Do jednoho roku se nic neděje

O neplodnosti lékaři hovoří, jestliže se páru při pravidelném nechráněném sexuálním styku nezdařilo početí dítěte do jednoho roku. Pár je třeba vyšetřit a pokud možno odhalit příčiny neplodnosti. Častěji se problém hledá u ženy. Vyloučí-li se hormonální důvody neplodnosti, je třeba hledat dál. Někdy nezbývá než přistoupit k složitější diagnostice pomocí invazivních metod, jako je hysteroskopie nebo laparoskopie.

Příčiny neplodnosti

Příčin neplodnosti nebo snížené plodnosti je mnoho, včetně geneticky daných. Rozhoduje i životní styl a věk. Za nejzávažnější se považují problémy s hmotností (nadváha i extrémně nízká hmotnost), kouření, alkohol, drogy, málo pohybu nebo nadměrná zátěž, a také nárůst výskytu pohlavně přenosných nemocí.

  • Věk. U žen je ideální doba pro početí mezi 23. a 33. rokem života. Pravděpodobnost otěhotnění v této době a za optimálních podmínek je zhruba 25 procent v každém měsíci. S věkem plodnost klesá.
    U mužů věk nehraje tak zásadní roli jako u žen, nicméně ve vyšším věku mohou mít muži větší problémy s erekcíejakulací. Za posledních 65 let se podle některých odborných pramenů zhoršila kvalita spermiogramu o více než sto procent.
  • Kouření. Kouření u žen má vliv na kvalitu vajíček a na snížení hladiny estrogenu. Toxické zplodiny kouření negativně ovlivňují buňky, jež produkují hormony. To způsobuje poruchy menstruačního cyklu, zvyšuje se počet cyklů bez ovulace a snižuje se kvalita vajíček, která pak může být příčinou špatné kvality embrya. Z těchto důvodů se výrazně snižuje šance na otěhotnění, případně může docházet k potratům v časných fázích těhotenství.
    Muži – kuřáci mívají zvýšený počet poškozených spermií s nižší pohyblivostí. Takové spermie vajíčko oplodnit nedokážou a pokud ano, mohou nést genetické vady, které ohrožují těhotenství a zdraví budoucího dítěte.
  • Stres. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit plodnost jsou vyčerpání a stres. Krátkodobé vypětí organismu neškodí, při dlouhodobém stresu však může dojít až k poruchám imunitního systému z vyčerpanosti organismu.
  • Hmotnost. Tělesná hmotnost hraje také poměrně zásadní roli mezi poruchami plodnosti. Obě krajní varianty, ať už obezita, nebo příliš nízká hmotnost, vedou k hormonální nerovnováze, ta k nepravidelným menstruačním cyklům a poruchám ovulace. Také ženy, které výrazně a rychle zhubnou, mohou snížit svou šanci na těhotenství.
    U mužů nízká hmotnost nevadí tolik jako obezita, při které se snižuje hladina testosteronu, což může vést až ke ztrátě libida.

Víte, že…

… ve středověku byly neplodné ženy považovány za prokleté a podle toho se s nimi také zacházelo?

Zanechte odpověď