Přirozený porod

Těhotenství je jiný stav, nikoli nemoc. Porod bez komplikací proto nemusí vypadat jako operace uprostřed mnoha lékařských přístrojů. A ani rodící žena není pacientem, jehož stav vyžaduje léčbu. Přivést na svět dítě je namáhavé a bolí to. Ale přesto nemusí být přirozený porod utrpením – stačí změnit přístup k němu. Záleží přitom i na matkách, zda porod bude jen jedním z řady rutinních nemocničních zákroků, či zda se ony samy budou cítit jako jeho aktivní účastnice.

Přirozený porod: Strašák českých žen?

Porod a zážitky s ním spojené jsou častým námětem hovoru žen. Historky plné bolesti a nepříjemných procedur kolují z generace na generaci. Strach z porodu je mezi Češkami zakořeněn. A to tak, že se porodníci dokonce setkávají s přáním, zda by žena nemohla porodit císařským řezem, byť není ze zdravotnického hlediska potřeba. Přitom právě strach paradoxně činí přirozený porod obtížnějším. Na průběhu porodu se podle odborných odhadů podílí psychika z 80 až 90 procent. Přirozený porod by neměl připomínat operační zákrok.

Civilizace si žádá své

V dobách našich předků probíhaly porody jinak než dnes. Ženy měly blíž k přírodě, mnohem více přirozeného pohybu a jejich vrozené pudy ještě nebyly tolik obroušené vymoženostmi moderního člověka. Moderní svět s sebou přinesl na jedné straně osobní pohodlí, na straně druhé jsou průvodním jevem stále se zrychlujícího vývoje stresy, ale i další negativní vlivy, které nijak neprospívají ani budoucí mamince, ani vyvíjejícímu se človíčkovi. Dnes si musíme vypomoci „uměle“, abychom se přiblížily našim předkům. Proto se rozbíhají psychoprofylakční kursy. Jejich smyslem je všeobecná příprava matek v těhotenství a k přirozenému porodu.

Vlídné uvítání na světě

Lidská bytost, která disponuje pocity, je schopna se učit a upamatovávat, by měla být v tomto ohledu také co nejvíce respektována. Jak by měl vypadat ukázkový přirozený porod?

  • Předcházejí přirozené porodní bolesti a lékaři i porodní asistentka zasahují co nejméně (s výjimkou kritických případů).
  • Rodička může ještě v první fázi porodu chodit a později pak v poněkud ztemnělém sále zvolit co nejpříznivější pozici.
  • Zacházení při porodu musí být jemné, bolesti co nejvíce omezeny, vyloučeno zranění, nesmí být vyvolán šok z přílišného jasu, předčasně odstřihnuta pupeční šňůra, ale není vhodné ani pleskání přes zadeček nebo odnímání od matky.
  • Po namáhavém porodu se novorozeně okamžitě položí na nahé tělo matky, aby si v prvních chvílích zvyklo na nový svět a necítilo se v něm osamoceno.
  • Pupeční šňůra má být odstraněna až poté, kdy v ní utuchává puls a oběh dítěte přejde na rytmus dýchání plícemi.
  • Následuje jemná koupel v teplé vodě a první doušek mateřského mléka. Rodičky, o které bylo takto pečováno, pak kojí své děti bez rušivých vlivů.
  • Ani po porodu nemají být matka a dítě od sebe odloučeni.
  • Otec i sourozenci by měli k matce přicházet co nejčastěji, aby se jejich vztahy k novému členu rodiny co nejvíce prohloubily.

Příprava na přirozený porod

Již během těhotenství lze provádět profylaktický tělocvik, kde jsou cviky na podporu dna pánevního. Když toto zvládnete, porod bude přirozený a minimálně bolestivý a v jeho průběhu vám individuálně poradí a pomůže porodník, kterého navštěvujete.

Zanechte odpověď