Přitom nebo při tom

Slova přitom a při tom existují v českém jazyku vedle sebe, obě jsou správná a liší se svým významem.

Při tom

Ve slovním spojení napsaném zvlášť stojí vedle sebe předložka a ukazovací zájmeno. Použitím zájmena zdůrazníme podstatné jméno, ukazovací zájmeno ten lze v takovém případě nahradit zájmenem tento. Nadbytečné užívání ukazovacích zájmen je charakteristické pro mluvenou řeč:

Vždy vystupoval sebejistě, ale při tom (při tomto) včerejším vystoupení byl zmatený.

Choval se při tom obřadu nevhodně.

Stihli jsme při tom nákupu i zajít na úřad.

Přitom

Dohromady napsaný výraz přitom je příslovcem (příslovečnou spřežkou) s významem „současně, zároveň“:

Sedl si a přitom uvažoval, co podnikne.

Zlobila se a přitom jí bylo do pláče.

Oblékl si staré, ale přitom neroztrhané kalhoty.

Zanechte odpověď