Rakovina prostaty a délka přežití

Rakovina prostaty je životu ohrožující onemocnění, které v mnoha případech končí bohužel smrtí. Často se lze s touto nemocí setkat pod názvem karcinom prostaty, jež postihuje hlavně postarší muže ve věku kolem 50 až 70 let. Nevyhýbá se ale i mladším jedincům, to je však zřídkakdy.

Pokud jde o muže a délku přežití, je rakovina prostaty pravděpodobně druhým nejzhoubnějším onemocněním v celé Evropě. Zároveň se karcinom prostaty objevuje ve statistikách na třetím místě, pakliže jde o úmrtí.

Jaká může být délka přežití po operaci?

Rakovina této části těla má bezpochyby smrtelné následky. Záleží na tom, v jakém stádiu se objeví. Vzhledem k tomu, že její příznaky jsou v prvopočátcích téměř nezpozorovatelné, je nutné docházet od určitého věku na preventivní kontroly.

Rakovina prostaty a délka přežití se odvíjí od dvou situací.

  • Rakovina bez metastáz – po operaci je téměř 100% šance na uzdravení
  • Rakovina s metastázami – po operaci se šance na přežití snižuje na 30 %

Tyto údaje vychází ze statistik zaměřených na pětileté období od nalezení ložiska rakoviny.

Léčby v následujících letech

Výše uvedené výsledky samozřejmě neplatí na každého jedince. Nemoc je totiž odvislá také od konkrétních fyzických proporcí člověka, ať už jde o další onemocnění nebo obezitu. V neposlední řadě je to i věk a dědičné informace.

Rakovina prostaty a délka přežití je měřena hlavně na základě pooperační léčby. Někdo může podstupovat například hormonální léčbu nebo ozařování. A to jsou další faktory ovlivňující délku přežití v rámci tohoto zhoubného onemocnění.

Vyvarujte se řešení těchto obtíží a podstupujte důkladné pravidelné kontroly, které eliminují jakékoliv horší rozšíření rakoviny prostaty. Výskyt v České republice je opravdu značný, proto tato upozornění neberte na lehkou váhu.

Zanechte odpověď