Rodinný rozpočet

Rodinné finance jsou a vždycky budou tématem nekonečných rodinných diskusí. Odborníci se shodují na tom, že rodinné finance lze řídit jedině v případě, že budeme mít vytvořen realistický rozpočet a budeme mít přehled o našich výdajích a příjmech. Jak na to?

Jak vzniká rozpočet rodiny

Rozpočet rodiny je jednoduchá záležitost, která nezabere tolik času, jak by se mohlo na první pohled zdát. Důležité je zmapovat si veškeré výdaje rodiny, začněme těmi pravidelnými. Podívejte se na své trvalé příkazy a sepište jejich frekvenci, z toho odvodíte roční výdaje podle typů.

Dále postupujte podle pravidelných výdajů, které znáte – typově se jedná o výdaje na pravidelné služby, benzin, jídlo apod. Pokud neznáte sumu přesně, odhadněte ji.

A v posledním kroku zařaďte výdaje nepravidelné – například pojištění auta, které platíte jednou ročně, kroužky dětí placené jednou za půl roku. Nezapomínejte na dovolenou a vánoční dárky.

Na druhou misku vah dejte vaše příjmy – protože vytváříme rozpočet, uvádějte jen příjmy, s nimiž můžete počítat. Tedy příjmy ze sociálních dávek, pronájmů, zaměstnání, nikoli však z potenciálních bonusů či prémií.

Zmapujte výdaje podle skutečnosti

V dalším kroku je důležité mapovat ideálně po dobu několika měsíců vaše skutečné výdaje. Po tuto dobu budete zapisovat veškeré vaše výdaje, stejně jako celá vaše rodina.

Možná budete překvapeni, kolik peněz utrácíte za určité, zdánlivě velmi zanedbatelné položky. Vaše děti vám s tímto úkolem rády pomohou, pokud uvidí, že i vy jste si vzali úkol za svůj a denně ho plníte.

Takto věrná zpráva o vašich výdajích pomůže upravit výdajovou stránku rozpočtu tak, aby odpovídala skutečnosti.

Jak by měl rodinný rozpočet vypadat?

Rodinný rozpočet by samozřejmě neměl vycházet s nulovou bilancí příjmů a výdajů, zhruba 10 % veškerých příjmů byste měli odkládat stranou na horší časy.

Situaci trochu mění různé finanční produkty, ať už spořicí, investiční nebo pojistné – tyto produkty vám budou odčerpávat nemalou část volných prostředků. Uvažujte tedy racionálně – kromě obtížně dosažitelných peněz uložených na různých produktech je důležité mít pohotovostní rezervu ve výši několikaměsíčních výdajům, jedině tak budete moci klidně spát.

Zanechte odpověď