Roztroušená skleróza: Příznaky, léčba

Roztroušená skleróza patří ve střední Evropě k nejčastějším neurologickým onemocněním. Typické změny mozkové tkáně (nejdříve zánět, pak tvorba jizev) mohou postihnout různá místa centrálního nervového systému. K počátečním příznakům roztroušené sklerózy patří především zhoršení vidění, poruchy motoriky a poruchy ovládání vyprazdňovacích mechanismů.

Roztroušená skleróza: Charakteristika nemoci

Roztroušená skleróza mozkomíšní, čili sclerosis multiplex, je onemocnění v našich geografických poměrech časté. Zhruba 60 procent nemocných tvoří ženy, 40 procent muži. Nemoc postihuje převážně mladé lidi mezi 20. a 40. rokem. Příznačný je současný výskyt a častá změna konstelace příznaků a skokový průběh s obdobími vymizení známek onemocnění. Nemoc se může postupně horšit. Pacient mnohdy umírají na bronchopneumonii čili zánět plic.

Roztroušená skleróza (skleróza multiplex) je i podle odborníků naprosto nepředvídatelná nemoc, kterou člověk onemocní bez předchozích „varovných“ signálů. Proto patří roztroušená skleróza k velmi obávaným nemocem. Příčina onemocnění není dosud známa, ale předpokládá se, že se uplatňují především autoimunitní mechanismy, nezanedbatelná je i složka infekční (virové faktory, které podmiňují chronický zánět a vzniká destrukce myelinové pochvy v bílé hmotě mozku a míchy).

Příznaky roztroušené sklerózy

Počáteční příznaky mohou mít různý charakter:

 1. Tak zvaná retrobulbární neuritis – charakterizovaná rozostřeným mlhavým viděním, bolestmi očí.
 2. Intraokulární neuritis – ložisko přímo v oblasti papily zrakového nervu či v kmeni mozkovém – vede k poruše zraku i s nálezem na očním pozadí městnavá papila.
 3. Sensitivní poruchy – slabost nebo dřevěnění jedné nebo více končetin je iniciálním symptomem u více než poloviny nemocných.
 4. Intenzívní závratě a mimovolné pohyby očí.
 5. Spastické motorické projevy: únavnost, nejistota při chůzi, slabost nebo neobratnost ruky.
 6. Mozečkové poruchy jsou poměrně časté, kolísají od lehké poruchy koordinace pohybů až po těžkou poruchu koordinace pohybů chůze a poruchu rovnováhy.
 7. Poruchy svěračů a poruchy pohlavních funkcí.
 8. Mezi psychické změny patří změny afektivity a velmi častá euforie, nesrovnatelně méně častěji jsou pacienti depresívní.

Vývoj nemoci

Ani po stanovení diagnózy není možné předvídat, jak se bude roztroušená skleróza dále vyvíjet.

 • U některých pacientů může dojít k úplnému zmizení nemoci.
 • V jiných případech přiznaky na čas mizí a zase se objevují
 • U některých nemocných může dojít k prudce postupujícímu vývoji nemoci a velmi rychlému zhoršení zdravotního stavu spojenému se značným snížením pohyblivosti.
 • V nejhorších případech může roztroušená skleróza vést k poměrně rychlé smrti.

Léčba roztroušené sklerózy

Léčba roztroušené sklerźy je zaměřena na:

 1. prevenci,
 2. oddálení ataky
 3. a stabilizaci procesu.

Jsou zastánci malých dávek kortikoidů, imunosupresiv, jiní specialisté prezentují především vitaminoterapii jako prevenci viróz. Třetí sférou je léčba symptomatická (léčba příznaků). Nejdůležitější ze všeho podle všech odborníků jsou však pravidla životosprávy. Velký význam má systematická opatrná rehabilitace. Do značné míry je možno předcházet dalším nárazům choroby vyvarováním se větší fyzické a psychické zátěži. Veškerou činnost provádět jen do prvních známek únavy. Ataku může vyprovokovat změna teplot, proto je nutné chránit se před prochlazením a nákazou. V době epidemie chřipek profilaxí medikamentózní eventuálně očkováním. Každé, i banální onemocnění je nutné „vyležet“ – nepřechodit. Práceschopnost je třeba hodnotit individuálně dle zaměstnání a dopravy pacienta a jeho klinických potíží.

Těhotenství při roztroušené skleróze není doporučeno pro známou progresi onemocnění.

Zanechte odpověď