Sebou nebo s sebou

Osobní zájmeno v 7. pádu sebou může stát ve větě samostatně (v prostém pádu, tj. bez předložky), nebo ve spojení s předložkou s. Oba výrazy – sebou i s sebou – jsou tedy správně.

Poučení o správném užití tvarů najdeme např. na http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=se#bref1.

S sebou

A. předložka s se píše ve spojeních:

brát s sebou, vzít s sebou, nést s sebou, vést s sebou, jídlo s sebou atp.

S sebou napíšeme vždy, když existuje původce děje a ten ještě něco má.

Sebou

B. prosté sebou bývá:

  • po slovesech, jimiž se označují pohyby, které dělá původce děje svým tělemmrskat (mrsknout) sebou, škubat (škubnout) sebou, hýbat (pohnout) sebou.
  • jako součást spojení jistý (sám) sebou, překvapený sám sebou, rozumí se samo sebou.

Zanechte odpověď