Sterilizace ženy: Výkon upravuje nový zákon

Jestliže se žena rozhodne, a to z jakéhokoliv důvodu, že nebude mít děti, může podstoupit sterilizaci. Tento zákrok je natolik závažný, že existuje legislativní podoba podmínek, za kterých ho lze učinit. Poněkud přísné znění učinil benevoletnějším předpis číslo 373/2011 Sbírky v Zákonu o specifických zdravotních službách. Zákon nabyl platnosti 1. dubna 2012.

Co je to sterilizace

Sterilizací je chápán zákrok, který učiní ženu neplodnou aniž by při něm byly odstraněny nebo poškozeny její pohlavní žlázy, tedy vaječníky. Žena se k tomuto zákroku může uchýlit ze zdravotních, a nebo i zcela jiných důvodů. Zdravotními důvody bývá většinou nemoc, u které těhotenství znamená vážné poškození zdraví nebo ztráta života. Nebo může být zdravotním důvodem rodinný výskyt dědičných chorob, které by ovlivnily normální vývoj plodu nebo život a zdraví narozeného dítěte.

Jiné než zdravotní důvody, které vedou ženu ke sterilizaci, mohou být různé:

  • žena již děti má a víc si nepřeje,
  • žena se rozhodne nemít děti například z kariérních důvodů,
  • žena se cítí být mužem (transsexuálka), nechce nebo nemůže podstoupit operativní změnu pohlaví, ale chce jednou pro vždy zamezit svému otěhotnění.
  • Jiné osobní důvody

Podmínky sterilizace

Podmínkami pro výkon sterilizace ženy je dovršení 18 let věku u zdravotních a 21 let u jiných než zdravotních důvodů, svéprávnost a písemný souhlas s provedením sterilizace.

Protože se jedná o velmi závažný zásah do organismu (ale i do psychiky) žadatelky, ošetřující lékař je povinen podat srozumitelnou informaci o trvalých následcích výkonu i o případných rizikách. Předání této informace musí být svědecky potvrzeno.

Sterilizace nesvéprávných

Velkým ožehavým a mnohdy tabuizovaným tématem je sterilizace nesvéprávných lidí, respektive nesvéprávných žen. Své by mohly vyprávět pracovníci různých speciálních sociálních zařízení: jejich klientky velmi často otěhotní v důsledku pohlavního zneužití nebo pod vlivem nekontrolovatelného pudového chování. Častokrát je jejich postižení dědičné, a tak častokrát přicházejí na svět další generace lidí, kteří jsou absolutně závislí na sociální péči (rodiny nebo státu, případně obou institucí).

V paragrafu 13, odstavec 2 Zákona o specifických zdravotních službách jsou stanoveny podmínky, za nichž může dojít ke sterilizaci nesvéprávných osob. Aby nebyla porušena lidská práva ženy zbavené způsobilosti k právním úkonům, lze sterilizaci provést jedině za písemného souhlasu jejího zákonného zástupce, souhlasu soudu a kladného stanoviska odborné komise. Odborná komise musí být složena lékaři, právníkem a psychologem, přičemž nikdo z nich nesmí být podujatý podle přesně stanovených podmínek.

Zanechte odpověď