Tik v oku u dětí – příčiny

Tiky v oku mohou u dětí různé příčiny. V těch lepších se jedná o únavu způsobenou například dlouhým vysedáváním u počítače. Někdy mohou být příznakem nedostaku určitých minerálů a vitamínů. V horším případě se jedná o projev psychického přetížení. Někdy tik v oku u děti může předznamenávat i nástup Tourettovy nemoci.

Není tik jako tik

Rozlišovat je třeba tik mimovolní (škubání svalů, tik v oku) a tik, který se projevuje grimasami, pohyby, které se dají vůlí ovlivnit. Ty první jsou většinou způsobeny přechodným nedostatkem hořčíku, únavou, zatížením očí nebo stresem, zřídkakdy jsou jedním z příznaků vážnějšího onemocnění. Druhý typ tiků vzniká v dětství, stojí za nimi genetika, neurobiologické a stresové faktory.

Tiky jako následek přetížení

  • Tik v oku je jedním z neurotických příznaků, které může odstranit dodržování pravidelného denního režimu a dostatečný přísun vitamínů. Dítě v mladším školním věku prodělává důležité období zrání psychiky. Nesmírnou roli v této době hraje nejbližší okolí. Tiky v oku svědčí o tom, že zevní nápor na psychiku dítěte je enormní. Hodně záleží na rodičích, kteří mu mají vytvořit klidné a harmonické prostředí. Dítě musí mít především jistotu, že jeho zázemí – rodina – bezpečně funguje. Rodiče si musí udělat na dítě pravidelně čas a stále s ním komunikovat. V životosprávě odborníci doporučují pravidelný a dostatečný spánek, ve výživě přidat vitamíny. Méně sledovat televizi a více se věnovat sportu. Především je třeba dodat tělu vitamíny skupiny B, nejlépe B-komplex nebo pivovarské kvasnice
  • Tiky v očích u dětí mohou mít příčinu v oční únavě. Tato porucha by mohla být nazývána civilizační chorobou zraku. Dnešní doba rozmachu počítačů často vyžaduje dlouhodobé soustřeďování na krátkou vzdálenost. Odezva na oční terapii je u této poruchy velmi dobrá a rychlá.
  • Tik v oku je rovněž důkazem nedostatku hořčíku v těle.


Tik v oku – první projev Touretteova syndromu

Tiky jsou kromě hyperaktivity a jiných problematických projevů chování, hlavním příznakem Touretteova syndromu. Používá se proto také někdy termín tiková nemoc. Tiky mohou vypadat různě, často připomínají účelné pohyby. Ze začátku jsou patrné v oblasti očí; je to pomrkávání, pak škubání a házení hlavou. Děti jsou ve škole třeba napomínány slovy Nech se ostříhat!, když si pořád odhazují vlasy z čela. Těch tiků může být víc a přidávají se také zvukové. Takové děti jsou často hodnoceny jako zlobivé a je prý nutno je trestat. Bohužel bývají mnohdy terčem posměchu a šikanování. Jsou schopny tyto projevy přechodně potlačit, ale za cenu nesmírného úsilí. Přijde-li pak stres či jiná zátěžová situace, začne se tik znovu objevovat.

Žádný lék nedokáže tiky trvale a úplně odstranit. V mnoha případech sice během léčby vymizí, ale zůstat mohou méně nápadné tiky. V takovém případě by měl lékař rodiči vysvětlit, že snaha odstranit úplně všechny projevy by znamenalo neúměrné zvyšování dávek léků a nárůst rizika nežádoucích projevů. U přechodné tikového poruchy, která obvykle začíná ve čtvrtém až pátém roku života a během roku spontánně odezní, nebývá terapie léky nutná.

Zanechte odpověď