Vtom nebo v tom

Výraz psaný zvlášť v tom i jedno slovo vtom jsou správná, každé má svůj vlastní význam a neměli bychom je zaměňovat.

V tom

Předložka v a ukazovací zájmeno ten je spojení dvou samostatných slov: po předložce v stojí zájmeno ten v 6. pádu:

V případě špatného počasí půjdu do kina. V tom případě ti zavolám.

Nemám rád těstoviny, v tom se s tebou shodnu.

Problém jsem pochopil, teď v tom mám jasno.

Vtom

Výraz napsaný dohromady jako jedno slovo patří mezi příslovce zvané příslovečné spřežky. Význam slova vtom je: náhle, v tu chvíli, najednou, právě v té chvíli.

Příklady:

Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.

Chtěl něco říci a vtom se zarazil.

Bylo ticho a vtom někdo vykřikl.

Zanechte odpověď