Výpočet výživného

Rozvod nebo rozchod partnerů představuje zásadní krok, který ovlivní všechny členy rodiny. Z hlediska finančního je pak důležité výživné – jaká je jeho výše, jak se určuje a je možné alimenty vůbec navýšit? Poradíme vám.

Co je výživné

Výživné je částka, která slouží k pokrytí potřeb dítěte, vyměřovaná rodiči, jemuž je dítě mladší 18 let svěřeno do péče. Pokud je dítě starší 18 let, ačkoli je nezaopatřené, pobírá výživné samo.

Výživné vyměřuje soud a vztahuje se zpravidla jen na ty případy, kdy má jeden rodič dítě v péči a druhý nikoli, nevztahuje se na péči střídavou.

Výživné je založeno na vyživovací povinnosti, kterou každý rodič ke svým dětem má.

Jak se určí výše výživného?

Výše výživného závisí na několika faktorech. Roli hraje samozřejmě věk dítěte, čím je dítě starší, tím vyšší výživné je vyměřené. Důležitá je ale i životní úroveň rodiče, který dítě svěřené do péče nemá – zákonem je totiž dáno, že dítě má právo na životní úroveň svých rodičů.

Neexistuje jednoduchá tabulka pro výpočet výživného, existuje jen orientační vodítko, které vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti. Konkrétní stanovení výživného je však velmi individuální, na tabulku se v tomto pohledu nelze spoléhat.

Soud při vyměřování výživného přihlédne k doloženým čistým příjmům rodiče a jeho odůvodněným životním nákladům. Pokud se tedy rodič rozhodne založit novou rodinu, a má tedy vyživovací povinnost k dalšímu dítěti, může se výživné na první dítě snížit.

Abychom měli představu, o jak vysokých částkách mluvíme, průměrné výživné se v České republice pohybuje okolo 1.600,– Kč měsíčně. Orientační tabulky pro výpočet výživného pak udávají, jakou část z čistého příjmu rodiče stojí dítě určitého věku. Zatímco čtyřleté dítě stojí zhruba 14 % příjmů, nezaopatřený vysokoškolák může stát až celou čtvrtinu.

Zvýšení alimentů

Jak dítě stárne, má rodič, který o dítě pečuje, možnost požádat o navýšení alimentů z důvodů rostoucích potřeb dítěte. Na druhé straně se mohou alimenty pohnout i směrem dolů, pokud rodič, jemuž je výživné vyměřeno, požádá o jejich snížení.

Zanechte odpověď