Vývoj miminka po narození: Týden po týdnu rychle postupuje

A je vás doma o jednoho víc. Nebo dokonce o dva? Příchodem miminka se radikálně změní chod každé domácnosti. Mamince přibydou úplně jiné činnosti, bude zpočátku asi trochu nervóznější, nevyspalá a mnohem víc unavená. Tatínek se musí obrnit trpělivostí, převzít na sebe některé doposud „ženské“ práce a straší děti se musí smířit, že už nejsou středem pozornost, protože miminko potřebuje maminku trochu víc, alespoň po první týdny. Jaký je vývoj miminka týden po týdnu?

Vývoj miminka v prvním týdnu

Po příchodu z porodnice někdy děťátko nevypadá moc reprezentativně: může mít žlutou kůži po přestálé nebo ještě probíhající novorozenecké žloutence, někdy má svaštělou kůži, protože po narození obvykle trochu zhubne a na tak malém tělíčku je „každé deko znát“. Tyto nepatrné „vady na kráse“ se však během prvního týdne až deseti dnů ztratí – miminko dosáhne své porodní váhy a pak už bude jen růst a přibývat.

Hned po návratu z porodnice je třeba příchod miminka oznámit pediatrovi, v jehož péčei dítě bude. Ten rodinu navštíví, dítě porohlédne, poskytne mamince rady a odpoví na její první otázky, například ohledně koupání a hygieny miminka. S pediatrem je také dobré konzultovat balení novorozence do tradiční zavinovačky. (Názory na jejich používání se liší.) Maminka se s dětským lékařem domluví také na první návěštěvě v novorozenecké poradně.

Vrozené schopnosti miminka

  • Zdravé dítě přišlo na svět vybaveno základními vrozenými reflexy, které mu umožňují jednak příjem potravy (reflex hledací, sací a polykací), jednak základní obranu (reflex mrkací, kašlací a kýchací).
  • V prvních týdnech novorozenci spí s typicky pokrčenýma rukama sevřenýma v pěst. Ale protože mezi základní reflexy patří i reflex uchopovací, když nespí, pevně sevře nabídnutý prst.
  • Kromě toho umí již od počátku křičet, čímž postupně rozpíná plíce a hlavně tak reaguje na nepříjemné pocity, především na bolest a hlad. Protože po křiku přichází vždy zvenčí pomoc, začíná se jí brzy takto dovolávat. Matka dokáže brzy přesně rozlišit, čeho se její dítě dožaduje.
  • Již v prvních týdnech miminko reaguje na světlo a tmu a vnímá příjemné a nepříjemné zvuky. Na nelibé pocity odpovídá křikem. Není ale ještě schopno zrakem sledovat předměty.

Spánek, potrava a vyměšování

V prvních týdnech miminko většinou jen spí a budí se, když má hlad, a to je poměrně často. Odborníci (ani zkušené matky) nedoporučují nějak striktně dbát na přesnou dobu krmení v prvních týdnech. Maminka kojí podle potřeby dítěte.

Novorozenec velmi často vyměšuje. Močí až čtyřicetkrát za den, stolici má asi šestkrát za den. Při čůrání se jeho mimika nemění. Stolice neodchází samovolně, obvykle ji provází „tlačení“, při kterém odcházejí i větry, takže se maminka brzy naučí poznat, kdy je děťátko třeba přebalit a očistit. Kdyby to nepoznala hned, dítě se toho hned od prvních dnů dožaduje křikem. První stolice (smolka) je tmavá, ale tu má dítě ještě v porodnici. Jakmile začne pít mléko, stolice má žlutou barvu (někdy se říká, že jako „smažená vajíčka“). Taková barva je normální.

Duševní vývoj novorozence

Psychické potřeby novorozence a nejmladšího kojence se v minulosti pokládaly za nepatrné, dokonce se předpokládalo, že tak malé dítě žádné ani nemá. Tento veliký omyl vznikl proto, že kojenec v té době neumí navázat pro nás srozumitelný kontakt s okolím, ačkoliv se ho sám zřetelně dožaduje, je-li nespokojen. Maminka ovšem zná pravdu: Cítí při každém styku s dítětem odevzdanost do své péče, něžnou příchylnost a potřebu být milován. To jsou jediné podněty, které kojenec v této době potřebuje nejen pro tělesný, ale především pro svůj duševní vývin. Ve své zdánlivé izolovanosti prožívá pocity bezpečí a blaženosti, které umožňují nerušený a rychlý rozvoj všech funkcí jeho mozku.

Zanechte odpověď