Žádost o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek podávají rodiče dítěte, které je mladší než čtyři roky, a to na příslušném Úřadu práce. Žádost o rodičovský příspěvek má předepsaný formulář. V něm rodič vyplní všechny požadované náležitosti. O rodičovský příspěvek mohou žádat i jiné osoby, než pouze biologický rodič. Co je třeba vyplnit do žádosti o rodičovský příspěvek?

Jak získat formulář žádosti?

Prvním krokem při žádosti o rodičovský příspěvek je vyplnění příslušného formuláře platného pro konkrétní rok podání. Formuláře (papírové tiskopisy) jsou k dispozici naa Úřadech práce (ÚP), kde jsou také po vyplnění přijímány. Další možností je stáhnout si žádost o rodičovský příspěvek (formulář) z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), respektive z webových stránek některých Úřadů práce. Formulář na stránkách MPSV lze vyplnit on-line a až vyplněný vytisknout. To je praktické, protože lze případné chyby při vyplňování snadno odstranit (v papírových tiskopisech by se už nemělo škrtat a přepisovat).

Žádost o rodičovský příspěvek se doručuje na ÚP

Vyplněný formulář žadatel osobně zanese na místně příslušný Úřad práce (nikoliv na odbor sociální péče místně příslušného obecního úřadu, jak se někdy žadatelé domnívají, ani na OSSZ jako v případě peněžité pomoci v mateřství).

  • Se žádostí se na Úřad práce dostaví jen jeden z rodičů (není třeba, aby tam byli oba) nebo jiná oprávněná osoba pečující o dítě.
  • Při podávání žádosti o rodičovský příspěvek je třeba předložit platný osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), rodný list dítěte. Jestliže rodiče mají v péči i jiné děti mladší čtyř let, jsou k žádosti o rodičovský příspěvek nutné i jejich rodné listy.
  • Jestliže je žadatel držitelem certifikátu na tak zvaný elektronický podpis, nemusí žádost doručovat osobně, ale lze ji zaslat elektronicky.
  • Žádost o rodičovský příspěvek je možno poslat i doporučeným dopisem.
  • Vyplatí se dopředu na příslušné oddělení Úřadu práce předem zavolat, protože se požadavky mohou někdy mírně měnit (někde vyžadují i kopii občanského průkazu otce dítěte, někdy musí být rodné listy dětí ověřené).Úřednice na Úřadu práce s podobnými telefonáty počítají, takže je dotaz neudiví.Je vhodné volat mimo úřední hodiny – pracovnice jsou na úřadě, ale nemají klienty).
  • Když rodiče přinesou doklady a žádost o rodičovský příspěvek pouze na podatelnu, je vhodné nechat si potvrdit přijetí (na kopii žádosti). Ani to není neobvyklá žádost a úřednice v podatelně to berou jako samozřejmost.

Zjistit aktuální podmínky pro žádost

Před vyplněním žádosti o rodičovský příspěvek je třeba zjistit si podmínky pro čerpání platné pro aktuální období (konkrétní rok). Na internetu jsou k dohledání někdy i nestažené neaktuální verze, což může rodiče zmást. Proto je dobré čerpat informace pouze ze stránek MPSV, respektive Úřadů práce. Není dobré spoléhat se na starší údaje, které jsou k dohledání především v různých magazínech nebo na diskusních fórech, kde není uvedeno datum vložení. V aktuálních informacích MPSV (ÚP) je vždy uvedena možná doba čerpání příspěvku, maximální celková výše, možná doba umístění dítěte do mateřské školy při současném pobírání rodičovského příspěvku a podobně.

Zanechte odpověď