Zapisovatelka u soudu

Soudní zapisovatelka ve své práci zajišťuje zápis a přepis dokumentů či mluveného slova, zajišťuje psaní a přepisování textů. K jejím dalším úkolům patří vyřizování jednoduché korespondenci podle pokynů. Má na starost zpracování písemností podle pokynů, obsluhuje kancelářskou techniku, píše a upravuje text nebo textové soubory a zajišťuje písemnou dokumentaci a záznamy z porad a jednání.

Soudní zapisovatelka: Osobní předpoklady

Práce soudní zapisovatelky obnáší mimo jiné zapisování při soudních jednáních a další administrativní práce. V drtivé většině tuto práci zastávají ženy. K tomu, aby byla uchazečka o práci soudní zapisovatelky způsobilá, musí splňovat určitá kritéria.

 • Zapisovatelka by měla být člověk pečlivý,
 • pohotový,
 • schopný dobrého písemného vyjadřování.
 • Požadována je trestní a morální bezúhonnost, diskrétnost, uchazečka předkládá výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce.
 • Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Požadavky na vzdělání a dovednosti

Uchazečka o práci soudní zapisovatelky  mít maturitu (výhodou je například obchodní akademie, ale není to podmínka. Předkládá  ověřenou kopii maturitního vysvědčení).

Musí umět rychle psát na klávesnici (obvykle je jako minimum považováno 250 úhozů za minutu). Požaduje se psaní všemi deseti prsty, státní zkouška ze psaní na klávesnici je výhodou.  Samozřejmostí je výtečná znalost českého pravopisu. Obě tyto dovednosti bývají při přijímacím pohovor prověřovány.

Mezi pracovní prostředky zapisovatelky u soudu patří výpočetní technika a administrativní pomůcky. Samozřejmou podmínkou je dobrá znalost práce s nimi: osobní počítat, tiskárna, práce s externími úložišti, a dále bezpečná znalost práce s kancelářskými programy.

Plat zapisovatelky u soudu

Plat zapisovatelky u soudu vychází z přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., to znamená zařazení do 6. platové třídy. Výše platu závisí na případné předchozí praxi v administrativě.

Náplň práce soudní zapisovatelky

Soudní zapisovatelka zpracovává a vypravuje soudní písemnosti a provádí zápis u soudních jednání. K její náplni práce patří také:

 • Evidence záznamů
 • Korektura napsaného textu
 • Obsluha kancelářské techniky
 • Pořizování protokolů o jednání na základě diktátu soudce
 • Přepis diktovaného textu
 • Přepis textu ze strojopisu a rukopisu do elektronické podoby
 • Vyhotovování rozhodnutí na základě podkladů referenta
 • Vyřizování korespondence
 • Vytváření a kompletování sběrných spisů
 • Zajišťování administrativních úkonů nezbytných k zajištění soudního jednání podle pokynu soudce
 • Zajišťování expedice písemností na základě pokynu soudce, justičního čekatele, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka či tajemníka za použití příslušných tiskopisů
 • Zápis soudních a obchodních jednání

Ilustrační foto: pixabay.com

Zanechte odpověď